Jump to the content of the page

ความสำคัญของการวิเคราะห์วัสดุที่ไม่ทำลายผิว

องค์ประกอบพื้นฐานของวัสดุเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ เมื่อพิจารณาจากวัสดุแล้ว ก็สามารถระบุวิธีการประกอบเนื้อหาที่เป็นปัญหาได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ Fischer นำเสนอเครื่องมือวัดที่หลากหลายสำหรับการวัดความหนาของผิวเคลือบและการวิเคราะห์วัสดุโลหะ

การรู้ปริมาณของสารบางอย่างในวัตถุ ส่วนประกอบ หรือผลิตภัณฑ์มีความสำคัญจากมุมมองทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุทองคำโดยปราศจากข้อสงสัยด้วยคุณสมบัติทางแสงเพียงอย่างเดียว เฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหาทองคำก่อนหน้านี้เท่านั้นที่สามารถรับประกันได้ว่าเครื่องประดับนั้นถูกซื้อหรือขายในราคาตลาดที่เหมาะสม นอกจากนี้ การทดสอบวัสดุยังใช้เพื่อตรวจจับองค์ประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โลหะหนัก ในวัสดุต่างๆ ของผู้บริโภค สินค้าและของเล่น สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การทำงานเต็มรูปแบบและความเสถียรในระยะยาวของวัสดุ สามารถรับประกันได้เฉพาะองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

ติดต่อเรา

เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา แบบตั้งโต๊ะ และในกระบวนการผลิต: เครื่องมือวัด XRF สำหรับการวิเคราะห์วัสดุที่แม่นยำและไม่ทำลายผิวโดยใช้ XRF

เครื่องวิเคราะห์เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์แบบกระจายพลังงานได้พิสูจน์และเป็นที่ยอมรับแล้วในทางปฏิบัติว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการวิเคราะห์วัสดุ . อะไรที่ทำให้วิธีการวิเคราะห์นี้แตกต่าง การวิเคราะห์นั้นสะอาด ไม่สัมผัส และไม่ทำลายผิว การวัดค่าตัวอย่างวัสดุสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว และให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและแม่นยำสูง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคทั้งหมดตั้งแต่โซเดียมจนถึงยูเรเนียมสามารถตรวจพบได้ในการวิเคราะห์วัสดุ XRF Helmut Fischer นำเสนอเครื่องมือเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ (XRF spectrometers) ที่ยืดหยุ่นซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบใดบ้างที่ประกอบเป็น วัสดุ. ในพอร์ตโฟลิโอของเรา คุณจะได้พบกับเครื่องมือ XRF ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์วัสดุในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ข้อดีของการวิเคราะห์วัสดุด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีการวัด XRF จาก Fischer

  • การกำหนดตัวอย่างธาตุและองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ
  • การวิเคราะห์วัสดุเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะอาด ไร้สัมผัสและปราศจากการทำลายผิว
  • ตรวจพบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคทั้งหมดตั้งแต่โซเดียมจนถึงยูเรเนียม
  • การทดสอบวัสดุช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ตรวจจับองค์ประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุทำงานได้อย่างเต็มที่

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page