Jump to the content of the page

การวัดความหนาผิวเคลือบ EDP และ ZN

การป้องกันการกัดกร่อนมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมสำหรับตัวถังและตัวถังความหนาและองค์ประกอบของชั้นป้องกันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งทำได้โดยการควบคุมกระบวนการต่างๆ เช่น การเคลือบสีจุ่มแคโทด (EDP) Fischer นำเสนอเทคโนโลยีการวัดที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page