Jump to the content of the page

สารที่เป็นอันตราย

สารที่เป็นอันตรายในสิ่งทอ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและคนงานเหมือนกัน  Fischer นำเสนอเครื่องมือวัดที่เชื่อถือได้ ซึ่งระบุได้อย่างแม่นยำ ว่ามีสารอันตรายในสิ่งทอตกค้าง สารช่วยในการแปรรูป หรือ สีย้อม สิ่งนี้ทำให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายว่าสิ่งของเครื่องแต่งกายเป็นไปตามมาตรฐานสากล Oeko-Tex-Standard 100 หรือไม่

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page