Jump to the content of the page

การกำหนดโปรไฟล์สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนที่เชื่อถือได้

รายละเอียดของพื้นผิวมีผลต่อการเคลือบผิวด้านบน มันมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของกาวตลอดจนการครอบคลุมและการใช้วัสดุเคลือบ พื้นผิวเรียบมากที่มีโปรไฟล์ต่ำจะทาสีได้ยากเนื่องจากสารเคลือบยึดเกาะได้ไม่ดี อย่างไรก็ตามพื้นผิวที่มีโปรไฟล์สูงต้องการการเคลือบที่หนามาก

เครื่องมือวัดและโพรบของ Fischer บันทึกโปรไฟล์สัมผัสมิติเดียว เพื่อวัดความแตกต่างของความสูงจากจุดสูงสุดถึงหุบเขาตามมาตรฐาน ASTM 4417 วิธี B ค่าสำหรับความลึกของโปรไฟล์กำหนดโดยการวัด 10 ครั้ง หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆเช่น SSPC PA 17 สามารถทำได้โดยการวัดความลึกของโปรไฟล์พื้นผิวด้วยวิธีนี้

Jump to the top of the page