Jump to the content of the page

เหล็กและรอยเชื่อม

เครื่องมือวัดของ Fischer ได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการ เพื่อทดสอบวัสดุในโรงงานเคมีภัณฑ์ และโรงกลั่นโดยเฉพาะ ด้วยการใช้เครื่องมือวัดแบบพกพาที่ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมภายนอก คุณสามารถวิเคราะห์วัสดุได้ แม้ในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่าง เช่น การตรวจสอบปริมาณเฟอร์ไรต์ของเหล็กออสเทนนิติก หรือ การพิจารณาเนื้อหา α-martensite

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page