Jump to the content of the page
Claddings

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย เครื่องมือวัด และหัววัดที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ผลิตพลังงานสมัยใหม่ ตัวอย่าง รวมถึงการตรวจสอบความหนาในกระบวนการหุ้ม ในการผลิตและการทดสอบนอกสถานที่ ของเหล็กอัลลอยด์บนกังหันก๊าซและไฟฟ้าพลังน้ำ

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page