Jump to the content of the page

เครื่องวัดผิวเคลือบสเปรย์ (SAM)

Fischer ได้พัฒนาโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้มากมาย สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดความหนาของชั้นโฟมเพื่อเป็นฉนวนป้องกันเสียง

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page