Jump to the content of the page
สีและสารเคลือบเงา

กว่า 60 ปีที่แล้ว Helmut Fischer ได้วางรากฐานสำหรับ บริษัท ด้วยเครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบสำหรับงานอุตสาหกรรม เครื่องแรกคือเครื่องมือวัดผิวเคลือบเงาเหล็ก ตั้งแต่นั้นมาจำนวนแอพพลิเคชั่นสำหรับการเคลือบเงาและสี สำหรับงานตกแต่งก็พัฒนาเพิ่มขึ้นหลายเท่า  ที่ Fischer มีส่วนร่วมอย่างมากกับนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีการวัด วันนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่ Fischer เป็นพันธมิตรชั้นนำสำหรับเครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบเงาและผิวเคลือบสี

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page