Jump to the content of the page

เครื่องจักรกลและเครื่องมือกัด

วัสดุแข็งเท่านั้นที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียดสี หากความหนา องค์ประกอบ และความแข็งของผิวเคลือบ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้

Fischer นำเสนอเทคโนโลยีการวัดที่หลากหลาย เช่น X-Ray Fluorescence และ Nanoindentation เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ TiN และสารเคลือบแข็งอื่นๆ

 

Jump to the top of the page