Jump to the content of the page
การทดสอบคุณสมบัติทางกลของการเคลือบผิวในอุตสาหรรมการบิน

Fischer นำเสนอโซลูชั่นการตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เครื่องมือวัดความแข็งในระดับจุลภาคของเราให้มากกว่าการวัดความแข็งแบบไมโครแบบเดิมๆ  Fischer รุ่น HM-Series มีพารามิเตอร์มากมายสำหรับการวัดความแข็ง เช่น ความแข็งของการเยื้อง (ความแข็งของวิคเกอร์) ความแข็งของมาร์เทนโมดูลัสยืดหยุ่นของการเยื้องและการเยื้องความคืบ

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page