Jump to the content of the page

ปิโตรเคมี, น้ำมันและก๊าซ

ตลอดทั้งอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตร  ต้องการกระบวนการเคลือบที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมีความทนทานต่อฤทธิ์กัดกร่อนสูง หรือ การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ยิ่งไปกว่านั้นจำเป็นต้องขจัดรูพรุน Fischer จัดหาเทคโนโลยีการตรวจวัดที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเหล่านี้

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page