Jump to the content of the page

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

Measuring the Thickness of Duplex Coatings

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

การรับประกันคุณภาพของการใช้งานและการตกแต่งในโครงสร้างยานยนต์ จำเป็นต้องมีการทดสอบความหนาของผิวเคลือบชุบและคุณสมบัติของวัสดุอย่างแม่นยำ ขีดจำกัดความทนทานสำหรับความหนาของการเคลือบวัสดุ พื้นผิวที่หลากหลาย และตำแหน่งการวัดที่ยากต่อการเข้าถึง ทำให้เครื่องมือวัดมีความต้องการสูง

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page