Jump to the content of the page
อุปกรณ์เพิ่มเติมและของใช้ในครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเวลาไม่นาน: การวัดที่แม่นยำของผิวเคลือบหลายชั้นโดยทั่วไปทั้งหมดบนพลาสติก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา หรือ เครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะของเรา มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะตรงกับประสบการณ์ของคุณในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page