Jump to the content of the page
สลักภัณฑ์ น็อต สกรู

การทดสอบเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ อย่างรอบคอบ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ สลักภัณฑ์ น็อต สกรู ข้อบกพร่องเล็กๆ ในส่วนประกอบ เช่น สกรูอาจส่งผลร้ายแรงได้ FIscher มีเครื่องมือวัดที่คุณสามารถทดสอบ การป้องกันสนิมในเหล็กชุบสังกะสี และโลหะอื่นๆ โดยไม่ทำลายผิว

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page