Jump to the content of the page
ผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

นอกเหนือจากการผลิตพลังงานแบบดั้งเดิมแล้ว ปัจจุบันพลังงานสีเขียวยังมีตัวเลือกการสร้างพลังงานให้เลือกมากมาย แต่ละตัวเลือกเหล่านี้ มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้า พลังน้ำ หรือ แท่นขุดเจาะน้ำมัน: สารเคลือบอุตสาหกรรมมีอยู่ และจำเป็นต้องได้รับการควบคุม เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด Fischer นำเสนอวิธีการวัดที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลือบเหล่านี้ทำงานได้ตามมาตรฐาน

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page