Jump to the content of the page

วัสดุทันตกรรม

วัดค่าเชิงกล เช่น ความแข็งและความยืดหยุ่นของส่วนผสมวัสดุทางทันตกรรมได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องเตรียมการมากมาย เครื่องมือวัดความแข็งระดับจุลภาค ของ Fischer ให้ผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงและแม่นยำ ใช้ได้กับขั้นตอนตัวอย่างที่มีความแม่นยำสูงสำหรับลำดับการวัดแบบอัตโนมัติของหลายตัวอย่าง

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page