Jump to the content of the page

เทคโนโลยี่เกี่ยวกับการวัด

Benefit from measurement technology for a wide range of industries

เทคโนโลยีการวัดที่กำหนดเอง

ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบของการปรับสภาพพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว, ง่ายดาย และไม่ทำลายผิว โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างพิเศษ หรือ ของเสียที่เป็นปัญหา Fischer มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดแบบกำหนดเอง ที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเฉพาะ ต้องการโซลูชั่นเฉพาะสำหรับงานวัดผลของคุณหรือไม่? เพียงติดต่อเรา!

 

 

อุตสาหกรรม

Jump to the top of the page