Jump to the content of the page
การวิเคราะห์โลหะผสมของโลหะมีค่า

การซื้อและการขาย ทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ มักจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอ มีความเป็นไปได้ว่าทองคำ อาจจะมี หรือ ไม่มี โลหะอื่นผสมอยู่ภายใน ด้วยประการฉะนี้ สิ่งสำคัญ คือ ต้องสามารถขจัดความเสี่ยงนี้ ด้วยเครื่องมือวัดผลที่คุณเชื่อถือได้

Fischer มีประสบการณ์หลายทศวรรษในการผลิตเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง และแม่นยำสูง เพื่อวัดทองคำโดยไม่ทำลายผิว เครื่องมือเหล่านี้สามารถวัดความเข้มข้นของโลหะผสมเป็นเปอร์เซ็นต์ (หรือกะรัต) หรือใช้การนำไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบว่ามีวัสดุอื่นอยู่ภายในทองคำหรือไม่! การใช้เครื่องมือวัดจาก Fischer ช่วยให้มั่นใจได้ว่า คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทองคำที่คุณกำลังซื้อหรือขายได้อย่างมั่นใจ

ตรวจสอบโดยเครื่องมือวัดที่ไม่ทำลายผิวของเราวันนี้!

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page