Jump to the content of the page

เครื่องมือวัดแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องมือวัดแบบตั้งโต๊ะของ Fischer มีประสิทธิภาพสูงกว่าความสามารถของเครื่องวัดแบบพกพาโดยนำเสนอเทคนิคการวัดที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือวัด รุ่น COULOSCOPE® CMS2 และCOULOSCOPE® CMS2 STEP สามารถวัดความหนาของชั้นโลหะใดๆ อย่างแท้จริงแม้แต่หลายชั้นบนพื้นผิวใดก็ได้ FISCHERSCOPE®MMS® PC2 สามารถใช้เทคนิคการวัดแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้ถึง 8 แบบในเวลาเดียวกันทำให้ได้โพรบที่แตกต่างกัน 60 ช่วง

เครื่องมือวัดแบบตั้งโต๊ะ ทั้งหมดของ Fischer นำเสนอโปรแกรมและการใช้งานที่ง่ายและสะดวก มีฟังก์ชั่นการประเมินและสถิติที่ครอบคลุมและรูปแบบการส่งออกข้อมูล อ่านหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละหน้าเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบบตั้งโต๊ะของเราสำหรับการวัดความหนาผิวเคลือบและการวิเคราะห์วัสดุ

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page