Jump to the content of the page
ชั้นสังกะสี

ด้วยเครื่องมือวัดของ Fischer ทำให้ง่าย และรวดเร็ว ในการตรวจสอบความหนาผิวเคลือบของชั้นสังกะสี ไม่ว่าคุณจะต้องใช้เครื่องมือวัดแบบพกพา หรือ เครื่องมือ XRF แบบตั้งโต๊ะสำหรับการวัดที่หลากหลาย Fischer มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ

 

Jump to the top of the page