Jump to the content of the page
การวิเคราะห์โลหะมีค่าและเครื่องประดับแฟชั่น

ความเข้ากันได้ของผิวหนังของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องประดับแฟชั่น ต้องได้รับการทดสอบอย่างรอบคอบ ซึ่งวัสดุใหม่ที่ใช้เป็นทางเลือกแทนโลหะผสมนิกเกิลทั่วไป และเกณฑ์ที่ต่ำสำหรับสารปนเปื้อน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้องและแม่นยำในการตรวจสอบคุณภาพ 

Fischer นำเสนอเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถวิเคราะห์การเคลือบที่ซับซ้อนที่สุดได้โดยปราศจากข้อผิดพลาด

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page