Jump to the content of the page

ตรวจวัดสารเคลือบป้องกันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

สารเคลือบป้องกัน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอาหารและเครื่องดื่มมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน Fischer นำเสนอโซลูชั่นการวัดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว สำหรับการทดสอบการแบ่งชั้นสารเคลือบหลุมร่องฟัน หรือ สารเคลือบป้องกันสำหรับรูพรุน หรือ รอยแยกเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความหนาของชั้นเคลือบที่เหมาะสม

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page