Jump to the content of the page

หลักการทางกายภาพของการวัดอุปนัยแม่เหล็ก

ด้วยวิธีการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กสามารถกำหนดปริมาณเฟอร์ไรต์ได้อย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตามมาตรฐาน Basler และ DIN EN ISO 17655 ตัวอย่าง เช่น สามารถตรวจสอบรอยเชื่อมบนเหล็กออสเทนนิติกได้ที่หน้างานและซ่อมแซมหากจำเป็น

 

วิธีการวัดผลมีดังนี้

หัววัดสำหรับการวัดปริมาณเฟอร์ไรต์ประกอบด้วยแกนเหล็กรอบ ๆ ขดลวดกระตุ้น กระแสสลับความถี่ต่ำ (168 Hz) ไหลผ่านขดลวดนี้ สิ่งนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กแบบสลับรอบขั้วของแกนเหล็ก

เมื่อขั้วใดขั้วหนึ่งของหัววัดเข้าใกล้ชิ้นส่วนเหล็กเมล็ดเฟอร์ไรต์ในเหล็กจะเสริมสร้างสนามแม่เหล็กแบบสลับ ขดลวดวัดจะบันทึกการเพิ่มขึ้นนี้เป็นแรงดันไฟฟ้า ขนาดของความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เป็นแม่เหล็กในโครงสร้างผลึก ด้วยเหตุนี้วิธีนี้จึงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเดลต้าเฟอร์ไรต์และมาร์เทนไซต์ที่เปลี่ยนรูปได้

นี่คือสิ่งที่คุณต้องใส่ใจในระหว่างการวัดผล

สนามแม่เหล็กของขดลวดแผ่ออกไปประมาณ 2-3 มม. รอบขั้วของโพรบทั้งด้านข้างและด้านลึก ซึ่งหมายความว่าจะมีการพิจารณาส่วนรูปทรงกรวยโดยประมาณของตัวอย่าง วิธีนี้ไม่อนุญาตให้มีข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับการกระจายหรือการสะสมของเดลต้าเฟอร์ไรต์ในวัสดุ และยังสามารถเกิดขึ้นได้ว่าผลลัพธ์ของวิธีการอุปนัยแม่เหล็กเบี่ยงเบนไปจากการกำหนดทางโลหะวิทยาอย่างมากเนื่องจากวิธีนี้บันทึกเฉพาะการกระจายพื้นผิวของเฟอร์ไรต์เท่านั้น

 

รายการผลิตภัณฑ์ Ferrite
Jump to the top of the page