Jump to the content of the page

การตรวจสอบสภาพความลึกพื้นผิว

Record the one-dimensional tactile profile

บันทึกโปรไฟล์สัมผัสมิติเดียว

เพื่อให้แน่ใจว่า พื้นผิวของวัสดุฐานมีการป้องกันและการยึดเกาะเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด Fischer มีทั้งเครื่องวัดพิเศษสำหรับการวัดโปรไฟล์พื้นผิวและโพรบแยกต่างหากเพื่อใช้กับเครื่องมือวัด รุ่น FMP-Series ของคุณ

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page