Jump to the content of the page
เทคโนโลยีและการขนส่งทางทะเล

ไม่ว่าจะในอู่ต่อเรือ หรือ การใช้งานนอกชายฝั่ง โลหะที่ต้องสัมผัสกับสภาพอากาศที่รุนแรงตลอดเวลา จะต้องได้รับการปกป้องจากการกัดกร่อน ดังนั้นจึงมีการใช้สารเคลือบป้องกันหลายชนิดกับโลหะเหล่านี้ เครื่องมือวัดที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้จาก Fischer เป็นโซลูชั่นง่ายๆ สำหรับการทดสอบชั้นป้องกันการกัดกร่อนเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page