Jump to the content of the page

Özellikler

Fischer problarımızla, her türlü ölçüm zorluğuna hazır olacaksınız. En zorlu ölçüm görevleri için bile piyasadaki en geniş prob portföyünden yararlanın. Ölçüm göreviniz için standart, özel, analog veya dijital prob gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, tüm problar en yüksek kalite standartlarına göre FISCHER içinde geliştirilir, üretilir ve test edilir.

 • 100'den fazla standart prob ile piyasadaki en geniş prob portföyü
 • En zorlu ölçüm görevleri için çok sayıda özel prob
 • Uygulamaya bağlı olarak farklı gövde tasarımları ve özellikleri
 • Sağlam, aşınmaya karşı korumalı prob gövdeleri, uzun vadeli hassas ölçüm sonuçları sağlar
 • En yüksek kalite standartlarını karşılamak için FISCHER içinde geliştirildi ve üretildi
 • Her prob için yapılan fabrika kalibrasyonu, maksimum doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlar
 • Yaylı prob sistemleri sayesinde manuel ölçüm sırasında bile neredeyse sabit temas basıncı
 • Kavisli yüzeylerde güvenilir ölçüm için entegre eğrilik kompanzasyonlu problar (genliğe duyarlı girdap akımı ölçüm yöntemi)
 • Farklı elektriksel iletkenliklerin etkisini önlemek için iletkenlik dengelemeli problar (genliğe duyarlı girdap akımı ölçüm yöntemi)

Uygulamalar

 • Manyetik indüktif problar: Kolayca mıknatıslanabilen baz malzemeler üzerinde mıknatıslanmayan kaplamalar
 • Genliğe duyarlı girdap akımı probları: Elektriksel olarak iletken, manyetiklenmeyen baz malzemeler üzerinde manyetiklenmeyen ve elektriksel olarak iletken olmayan kaplamalar
 • Dual problar: Çelik ve demir dışı metaller üzerinde ölçümler
 • Faza duyarlı girdap akımı probları: Birçok farklı baz malzeme üzerinde manyetiklenebilir kaplamalar dahil olmak üzere elektriksel olarak iletken malzemeler
 • Manyetik problar: Manyetik olmayan baz malzemeler üzerindeki manyetiklenebilirkaplamalar ve kolayca mıknatıslanabilen temel malzemeler üzerindeki mıknatıslanmayan kaplamalar (özellikle kalın metal katmanlar)
 • İletkenlik probları: Demir dışı metallerin (örn. alüminyum alaşımları) özgül elektrik iletkenliğinin ölçümü; İletkenlik okumaları aracılığıyla malzeme özelliklerinin (ör. mikroyapı, saflık, sertlik) karıştırılma testi veya dolaylı analizi
 • Dubleks problar: Çelik üzerine galvanik çinko üzerine boya, çelik üzerine sıcak daldırma çinko üzerine boya
 • Ferrit probları: Östenitik çelikler ve dubleks çeliklerde ferrit içerik ölçümü ve martensit içerik ölçümü

Download

Her zorluğu kesin olarak çözün

Uygulamaya bağlı olarak, en yüksek doğrulukta bir ölçüm sonucu elde etmek için bir probun belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bu nedenle doğru probun seçimi, ölçüm sonucunun kalitesi için çok önemlidir. Birçok sektördeki onlarca yıllık deneyimimiz sayesinde, Fischer olarak hem kaplama kalınlığı ölçümü hem de malzeme testi için kapsamlı bir yüksek kaliteli ölçüm probları yelpazesi sunuyoruz. DMP serisi cihazlarla birlikte dijital problarımızla, kanıtlanmış Fischer kalitesinde USB-C bağlantı arabirimi ve Bluetooth üzerinden akıllı ve geleceğe dönük bağlantı sunuyoruz. Tüm DMP serisi için dijital problar mevcuttur.

Prob seçimi için özellikler ve kriterler

Optimum probu seçmek için ölçüm koşullarına örnekler:

 • Ölçüm alanının boyutu
 • Test parçasının veya ölçüm yerinin geometrisi
 • Test parçasının yüzey durumu
 • Kaplama ve ana malzeme kombinasyonu
 • Kaplama ve taban malzemesinin kalınlığı
 • Katman sertliği
 • Manuel veya otomatik ölçüm
 • Ortam koşulları, örn. ıslaklık
Jump to the top of the page