Jump to the content of the page

X-Ray Floresan Analizi: Elektro kaplamada Kalite Kontrol için İdeal Yöntem (Bölüm 2)

Modern XRF Systems
Fischer Marketing Team | 24. Nisan 2020

X-Ray Floresan Analizi: Elektro kaplamada Kalite Kontrol için İdeal Yöntem (Bölüm 2)

Modern XRF sistemlerinden FISCHERSCOPE XUL veya XULM serisi tipik olarak küçüktür ve üretim, nakliye ya da mal kabul alanlarının yanı sıra bir laboratuvara da kurulabilir ve kullanılabilir. Helmut Fischer Group taşınabilir portatif XRF sistemleri de sunmaktadır.

X-ışını kaynağının yanı sıra, X-ışını ölçüm sisteminin ana bileşeni dedektördür. Dedektörün kalitesi, hangi ölçüm görevlerinin tek bir cihazla çözülebileceğini belirler. Fischer üç farklı türde dedektör sunar.

Oransal sayaç (Proprtional counter ) gazla dolu bir tüptür. Basit ölçüm görevleri için denenmiş ve test edilmiş bir dedektördür, küçük ölçüm noktalarına sahip daha kalın katmanları ölçmek için çok uygundur. Numuneden gelen emisyonlar iyi ayrılırsa, yani ilgili unsurlar güçlü bir şekilde farklıysa (yani, bir bakır baz üzerinde kalay kaplama), o zaman oransal sayaç çok iyi bir iş çıkarır.

 

Numune karmaşıksa - birçok element veya aşırı örtüşen emisyonlar (bitişik atom numaraları) - silisyum dedektör tercih edilir veya hatta gereklidir. Burada Fischer, silikon PIN diyotlu (Si-PIN) veya silikon dirft dedektörü (SDD) olan modeller sunar. Her ikisi de oransal sayaçtan daha iyi bir enerji çözünürlüğüne sahiptir ve bu da çok daha iyi tepeden arkaya (tek gürültü) tepki sağlar. PIN, orta sınıf bir dedektördür. Hem malzeme analizi hem de katman kalınlığı ölçümü için kullanılabilirken, küçük ölçüm noktaları için daha uzun ölçüm süreleri gerektirir. SDD, mükemmel çözünürlük ve en iyi algılama sınırlarına sahip en modern yarı iletken detektördür. Gücü, nanometre ölçeğinde çok ince kaplamaların ölçülmesinde ve hassas malzeme analizinde yatmaktad

Kaplama Çözeltilerinin Metalik İçerik Analizi

 Kaplamaları iyi tanımlanmış bir kaplama oranında ve iyi tanımlanmış bir bileşimle uygulamak için elektro-kaplama şirketleri kaplama banyolarının formülasyonunu çok yakından izlemeli ve kontrol etmelidir. Örneğin, metalik kaplamalar (AuCuCd gibi) , AuCuIn, RhRu veya diğerleri), özellikle kuyumculuk endüstrisinde popüler olan, eşit bir renk elde etmek için tüm yüzeye kesinlikle homojen bir şekilde uygulanmalıdır. 

Tüm Fischer XRF cihazları, isteğe bağlı solüsyon analiz hücresini kullanarak kaplama solüsyonlarını analiz edebilir. (bkz. Şekil 3). İlk olarak, özel hücre içi analiz edilecek çözeltiyle doldurulur, daha sonra ince ama sağlam özel bir plastik folyo ile kaplanır ve plastik bir halka ile kapatılır. Farklı baz materyallerine sahip farklı hücreler mevcuttur. Doğru malzemenin seçilmesi ölçüm performansını önemli ölçüde artırabilir. Solüsyondaki matris etkileri (Cl, SO4, CN), hücrenin ana materyalinin (örn. Mo veya Ni) floresan radyasyonunun emilmesi yoluyla düzeltilebilir.

Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, bu tür çözeltilerin XRF (x-ışını floresans) analizi basittir: numune hazırlama hızlıdır ve gereken tek sarf malzemesi, gazların (Ar) olduğu diğer analitik yöntemlerin aksine, küçük plastik folyo parçalarıdır.

Bu şekilde, kaplama banyosunu izlemek için XRF analizinin kullanılması, çözeltideki iyon ve kimyasalların konsantrasyonlarını belirlemenin hızlı ve etkili bir yoludur. Kaplama banyosu analizi, özel nitelikli personel olmadan doğrudan üretim sürecinde gerçekleştirilebilir. Saniyeler içinde doğru ölçüm sonuçları elde edildiğinden, banyo çözeltisi saptığında reaksiyon süresi en aza indirilir. Ayrıca, çözelti analiz hücreleri yeniden kullanılabilir ve bu da ek işletim maliyeti gerektirmez.

 

Sonuç

Bu şekilde, kaplama banyosunu izlemek için XRF analizinin kullanılması, çözeltideki iyon ve kimyasalların konsantrasyonlarını belirlemenin hızlı ve etkili bir yoludur. Kaplama banyosu analizi, özel nitelikli personel olmadan doğrudan üretim sürecinde gerçekleştirilebilir. Saniyeler içinde doğru ölçüm sonuçları elde edildiğinden, banyo çözeltisi saptığında reaksiyon süresi en aza indirilir. Ayrıca, çözelti analiz hücreleri yeniden kullanılabilir ve bu da ek işletim maliyeti gerektirmez. 

 

Bize yorumunuzu bırakın
Bu formu göndererek Gizlilik Politikası'yi okuduğumu ve anladığımı onaylıyorum.
Jump to the top of the page