Jump to the content of the page

Yöntemin arkasındaki fiziksel ilkeler

Elektrik iletkenliği, bir metalin elektriğin ne kadar iyi geçmesine izin verdiğini ve aynı zamanda metalin bileşimi, mikro yapısı veya mekanik özellikleri hakkında çıkarımların yapılmasına izin veren önemli bir malzeme özelliğidir.

Bu önemli değeri belirlemek için faza duyarlı eddy akımı test yöntemi DIN EN 50994 standardına göre kullanılır.

Çözüm nasıl çalışır?

Faz duyarlı eddy akımı probları, etrafına iki bobinin sarıldığı bir ferrit çekirdekten oluşur. İlk olarak, uyarma bobinindeki bir akım yüksek frekanslı bir manyetik alan (kHz-MHz aralığında) oluşturur. Bu, numunede girdap (eddy) akımları oluşturur . 

Probun ikinci bobini,(ölçüm bobini) alternatif akım direncini (empedans) ölçer. Probun empedansı numunedeki girdap akımları tarafından değiştirilir ve - uyarma akımıyla karşılaştırıldığında (numunesiz prob) - faz kaydırılır (faz açısı φ).

Faz φ doğrudan malzemenin elektrik iletkenliğine bağlıdır.

Temassız ölçüm etkisi

Faz duyarlı eddy akımı yönteminde, karmaşık empedansın genliği ölçüm sinyali üzerinde herhangi bir etki yapmaz. Bu nedenle, probun test edilecek nesneye doğrudan yerleştirilmesine gerek yoktur. Temassız ölçüm özelliği yaklaşık 200–700 µm mesafede ölçüm yapılmasını sağlar. Bu efekt, bir folyoya sarılmış veya boyanmış parçaları incelemek için kullanılabilir.

Ölçüm sırasında dikkat etmeniz gerekenler şunlardır

Tüm elektromanyetik test yöntemleri karşılaştırmalıdır. Bu, ölçülen sinyalin, cihazda hafızaya alınan karakteristik bir eğri ile karşılaştırıldığı anlamına gelir. Sonucun doğru olması için, karakteristik eğri mevcut koşullara uyarlanmalıdır. Bu, kalibrasyon yoluyla elde edilir.  

Doğru kalibrasyon fark yaratır!

Faz duyarlı eddy akımı yöntemini kullanarak iletkenlik ölçümlerini güçlü bir şekilde etkileyebilen faktörler, esas olarak numunenin sıcaklığı ve kalınlığıdır. Ayrıca, tüm ölçümler için operatör daima probun doğru şekilde konumlandırıldığından emin olmalıdır.

Sıcaklık

Sıcaklığın bir metalin iletkenliği üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Bu nedenle, konvansiyonel olarak, iletkenlik 20 ° C referans sıcaklığında verilir. Ölçüm sırasında ortam sıcaklığı farklıysa, ölçülen iletkenlik 20 ° değere dönüştürülebilir. Bu amaçla, Fischer'ın iletkenlik problarının bazıları bir sıcaklık sensörü ile donatılmıştır.

Numunenin kalınlığı

Numune yeterince kalın değilse, e. g. bazı madeni paralarda veya ince tabakalarda olduğu gibi, girdap akımlarının yayılması sınırlıdır. Bunun ölçüm sonucu üzerinde büyük etkisi olabilir. Bu nedenle, girdap akımlarının penetrasyon derinliği, prob frekansı aracılığıyla uygun şekilde seçilmelidir. 

Kullanıcı etkisi

Son fakat aynı derecede önemli olarak, ölçüm cihazının kullanım şekli de önemli bir rol oynamaktadır. Probun her zaman yüzeye dikey olarak ve basınçsız olarak yerleştirildiğinden emin olun. Daha iyi doğruluk için, probu numuneye otomatik olarak indirmek için bir stand kullanılabilir.

Jump to the top of the page