Jump to the content of the page

Başarılı korozyon koruması için temel

Çiğlenme noktası, su buharının çiy olarak yoğunlaştığı sıcaklıktır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, hava o kadar fazla su buharı emebilir. Sıcaklık düştükçe havanın nemi emme kapasitesi de artar. Su buharı sıvı olarak yoğunlaşır.

Bu fenomen korozyon korumasında önemli bir rol oynar: Kaplama işlemi sırasında yüzey tamamen kuru değilse, boyanın yapışkan özellikleri ciddi şekilde kısıtlanabilir.  

Çiğlenme noktası sıcaklık ve bağıl nem ile belirlenir. Buradaki belirleyici faktör, nesnenin sıcaklığıdır: Yüzey ortam havasından daha soğuksa, nem yoğunlaşacaktır - bağıl nem% 100'ün çok altında olsa bile. DIN EN ISO 12944'e göre, nesnenin sıcaklığı tüm kaplama işlemi sırasında çiğ noktasından en az 3 ° C daha yüksek olmalıdır.

Jump to the top of the page