Jump to the content of the page

Ağır korozyon korumasında 'sıcak daldırma galvanizli çelik üzerine boya' dubleks kaplama sistemlerindeki tabaka kalınlıklarını ölçmek için hangi problar kullanılabilir?

FDX10 ve FDX13H dupleks problarını kullanın. Bu problar, doğru ölçüm yapmak için sıcak daldırma çinko için minimum 70 µm kaplama kalınlığı gerektirir.

 

FDX10 ve FDX13H çift yönlü problarını kalibre ederken nelere dikkat etmeliyim?

Bu dubleks probların iki ölçüm kanalı vardır. Manyetik indüksiyon kanalı, boyanın artı çinkonun toplam kalınlığını ölçer. Genliğe duyarlı eddy akım kanalı, çinkonun üstündeki boya tabakasının kalınlığını ölçer.

Kalibrasyon, orijinal parçaya karşılık gelen tamamen kaplanmamış bir çelik parçanın yanı sıra en az 70 mikron çinko içeren galvanizli bir parça gerektirir. Probun manyetik indüktif kanalı, kaplanmamış çelik parça üzerinde kalibre edilmiştir. Kullanılan kalibrasyon folyoları, toplam kaplama kalınlığının (boya + çinko) beklenen aralığını kapsamalıdır.

Galvanizli kısım, genliğe duyarlı eddy akım kanalının kalibrasyonu için kullanılır. Kullanılan kalibrasyon folyoları, boya tabakasının beklenen kalınlık aralığını kapsamalıdır.

'İnce galvanizli çelik üzerine boya' dubleks kaplama sistemlerindeki tabaka kalınlıklarını ölçmek için hangi problar kullanılabilir?

ESG2 ve ESG20 probları ince çinko tabakalar için uygundur. Bu problar sadece çinko ile çelik arasında difüzyon tabakası yoksa kullanılabilir. Bu genellikle elektrolizle kaplanmış ve çok ince sıcak daldırma çinko kaplamalar için geçerlidir (örneğin otomotiv mühendisliğinde). Ağır korozyon korumalı, 70 um'den daha kalın olan sıcak daldırma çinko kaplamalar genellikle çelik ve çinko arasında belirgin bir difüzyon katmanı oluşturur. Bu durumda, ESG2 ve ESG20 probları kullanılamaz.

ESG2 ve ESG20 dupleks problarını kalibre ederken nelere dikkat etmeliyim?

Bu dubleks probların iki ölçüm kanalı vardır. Manyetik indüksiyon kanalı, boyanın artı çinkonun toplam kalınlığını ölçer. Faz duyarlı eddy akımı kanalı, boyanın altındaki çinko tabakasının kalınlığını ölçer.

Kalibrasyon, orijinal parçaya karşılık gelen tamamen kaplanmamış bir çelik parçanın yanı sıra tipik bir çinko tabakası olan galvanizli bir parça gerektirir.

Probların manyetik indüktif kanalı, kaplanmamış çelik kısımda kalibre edilmelidtir. Kullanılan kalibrasyon folyoları, toplam kaplama kalınlığının (boya + çinko) beklenen aralığını kapsamalıdır.

Probun faza duyarlı eddy akım kanalı galvanizli kısımda kalibre edilmelidir. Burada hiçbir kalibrasyon folyosu kullanılamaz, çünkü çinko tabakasının kendisi kalibrasyon tabakasıdır: sadece galvanizli parçayı ölçün. Kalibrasyondan önce çinko kaplamanın kalınlığının referans olarak ölçülmesine gerek yoktur. Çinko kaplama için kalibrasyon hedefi / ayar değeri, ilk adımda kalibre edildiği gibi manyetik indüktif kanal tarafından sağlanır.

Jump to the top of the page