Jump to the content of the page

Genliğe Duyarlı Girdap (Eddy) akımı yöntemi

Ayer Thickness Measurement With Magnetic Induction Process

Genliğe duyarlı ölçümler ve etkileyen önemli faktörler

Genliğe duyarlı eddy akımı yöntemi ile, kaplamaların kalınlığı ISO 2360'a göre tahribatsız olarak ölçülebilir. Bunun için ön koşul, temel malzemenin elektriksel olarak iletken olması ancak mıknatıslanabilir olmamasıdır: Bakır veya alüminyum gibi metaller bu nedenle uygundur. Kaplamanın kendisi elektriksel olarak yalıtkan olmalıdır, ör. boya, lastik, plastik veya kağıttan yapılmış. Girdap akım yönteminin ana uygulamalarından biri alüminyum üzerindeki anodik kaplamaların (eloksal) test edilmesidir.

Fiziksel ilkeler

Genlik duyarlı girdap (eddy) akımı yöntemine göre ölçmek için kullanılan problar ferrit çekirdeğe sahiptir. Bu çekirdek etrafına bir bobin sarılır ve içinden yüksek frekanslı alternatif akım akar. Bu,bobin etrafında yüksek frekanslı alternatif manyetik alan oluşturur .

Prob kutbu bir metale yaklaştığında, bu metalde alternatif bir akım veya girdap akımı"" indüklenir. Bu da başka bir alternatif manyetik alan oluşturur. Bu ikinci manyetik alan birincinin tersi olduğundan, orijinal manyetik alan zayıflar. Zayıflamanın boyutu, kutup ile metal arasındaki mesafeye bağlıdır. Kaplanmış parçalar için bu mesafe tam olarak katman kalınlığına karşılık gelir.

Ölçüm sırasında dikkat etmeniz gerekenler şunlardır

Tüm elektromanyetik test yöntemleri karşılaştırmalıdır. Bu, ölçülen sinyalin, cihazda hafızaya alınan karakteristik bir eğri ile karşılaştırıldığı anlamına gelir. Sonucun doğru olması için, karakteristik eğri mevcut koşullara uyarlanmalıdır. Bu, kalibrasyon yoluyla elde edilir.  

Doğru kalibrasyon fark yaratır!

Eddy (Girdap) akımı yöntemini kullanırken ölçümü önemli bir şekilde etkileyebilecek faktörler şunlardır: elektriksel iletkenlik, ölçülecek parçanın şekli ve boyutu ve yüzeyin pürüzlülüğü. Tabii ki, cihazın doğru çalışması da çok önemlidir!

Elektiriksel iletkenlik

Bir malzemenin elektriksel iletkenliği, içinde bir eddy akımının ne kadar iyi indüklenebileceğini etkiler. İletkenlik, spesifik alaşıma ve metalin nasıl işlendiğine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir ve farklı sıcaklıklar da değişikliklere neden olabilir. Kalibrasyon eforunu en aza indirgemek için, Fischer eddy akımı problarının iletkenlik dengelemesi vardır. Çok çeşitli iletkenlikler üzerinde doğru sonuçlar sağlarlar ve yalnızca ilgili baz malzeme bilgisinin cihaza verilmesi (yani sıfır noktasının kalibrasyonu).

Kavisli yüzeyler

Uygulamada, çoğu ölçüm hatası numunenin şekli nedeniyle oluşur. Kavisli yüzeylerde, havadan geçen manyetik alanın oranı farklıdır. Örneğin, bir ölçüm cihazı düz bir tabaka üzerinde kalibre edilmişse, içbükey bir yüzey üzerinde ölçüm daha düşük bir sonuca yol açarken, dışbükey bir ölçüm daha yüksek bir sonuca yol açacaktır. Bu şekilde oluşan hatalar gerçek değerin katları olabilir! 

Dikkatli kalibrasyon bu sorunun çözümü. Ancak burada bile, Fischer zamandan ve işten tasarruf etmenin bir yolunu buldu: yuvarlaklık kompanzasyonlu (dengeleyici) bir prob. Bu özel probla, cihaz düz bir yüzeyde kalibre edilmiş olsa bile, yarıçapı 2 mm veya daha büyük olan tüplerde hatasız ölçüm yapabilirsiniz.

Küçük, düz parçalar

Ölçülecek parça küçük veya çok inceyse benzer bir etki oluşabilir. Ayrıca bu durumda, manyetik alan numunenin ötesine ve havaya uzanır, bu da ölçüm sonuçlarını sistematik olarak bozar. Bu hataları önlemek için, daima son ürüne karşılık gelen kaplamasız bir parça üzerinde kalibre etmelisiniz. 

Pürüzlülük

Pürüzlü yüzeyler için, prob kutbunun pürüzlülük profilinin bir 'vadisine' veya 'zirvesine' yerleştirilmesine bağlı olarak sonuç bozulabilir. Bu tür ölçümlerle, sonuçlar büyük ölçüde değişir ve kararlı bir ortalama için ölçümlerin birkaç kez tekrarlanması tavsiye edilir. Genel olarak, pürüzlü yüzeyler üzerindeki kaplama kalınlığı ölçümleri, kaplama pürüzlülük piklerinin en az iki katı kadar yüksek olduğunda mantıklıdır. 

Daha iyi doğruluk için Fischer, özellikle büyük kutuplu problar ve 2 kutuplu problar sunar. Bu problar pürüzlülük profilini entegre eder ve böylece ölçülen değerlerde saçılımı azaltır. 

Kullanıcı etkisi

Son fakat aynı derecede önemli olarak, ölçüm cihazının kullanım şekli de önemli bir rol oynamaktadır. Probun her zaman yüzeye dikey olarak ve basınçsız olarak yerleştirildiğinden emin olun. Daha iyi doğruluk için, probu numuneye otomatik olarak indirmek için bir stand kullanılabilir.

Jump to the top of the page