Jump to the content of the page

Fiziksel ilkeler ve etkileyen önemli faktörler

Kaplamaların kalınlığı, manyetik indüksiyon yöntemi kullanılarak tahribatsız bir şekilde ölçülebilir. Bunun için ön koşul mıknatıslanabilir bir baz malzemedir, örneğin çelik veya demir. Öte yandan kaplama manyetik olmamalıdır. Dolayısıyla bu işlem çinko ve krom gibi galvanik kaplamaların yanı sıra boya ve plastiklerin ölçülmesi için de uygundur.

Ölçüm şu şekilde gerçekleşir

Manyetik indüktif ölçüm için prob, etrafında bir uyarıcı bobininin sarılı olduğu bir demir çekirdekten oluşur. Bu bobinden düşük frekanslı bir alternatif akım akar (tipik olarak Hz aralığında). Bu, demir çekirdeğin kutupları etrafında alternatif bir manyetik alan oluşturur.

Şimdi probun kutbu, demirden yapılmış mıknatıslanabilir bir parçaya yaklaştığında, demir alternatif manyetik alanı güçlendirir. Bir ölçüm bobini bu artışı voltaj olarak kaydeder. Voltaj farkı, kutup ucu ile demir kısmı arasındaki mesafeye bağlıdır. Kaplanmış parçalar için bu mesafe kaplama kalınlığına karşılık gelir.

Ölçüm sırasında dikkat etmeniz gerekenler şunlardır

Tüm elektromanyetik test yöntemleri karşılaştırmalıdır. Bu, ölçülen sinyalin, cihazda hafızaya alınan karakteristik bir eğri ile karşılaştırıldığı anlamına gelir. Sonucun doğru olması için, karakteristik eğri mevcut koşullara uyarlanmalıdır. Bu, kalibrasyon yoluyla elde edilir.  

Doğru kalibrasyon fark yaratır!

Bir ölçümün sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen faktörler şunlardır:Baz malzemenin manyetik geçirgenliği, numunenin şekli ve yüzeyin pürüzlülüğü. Ayrıca, operatör de sonucu etkileyebilir. 

Manyetik geçirgenlik

Manyetik geçirgenlik, bir malzemenin manyetik alana ne kadar iyi adapte olduğunu gösterir. Demir veya nikel gibi maddeler yüksek geçirgenliğe sahiptir. Kendileri mıknatıslanır ve manyetik alanı güçlendirir.

Geçirgenlik metaller ve alaşımları için farklı olduğundan, ölçüm cihazı malzemeler değiştiğinde yeniden kalibre edilmelidir.  

Kavisli yüzeyler

Uygulamada, çoğu ölçüm hatası numunenin şekli nedeniyle oluşur. Kavisli yüzeylerde, havadan geçen manyetik alanın oranı farklıdır. Örneğin, bir ölçüm cihazı düz bir tabaka üzerinde kalibre edilmişse, içbükey bir yüzey üzerinde ölçüm daha düşük bir sonuca yol açarken, dışbükey bir ölçüm daha yüksek bir sonuca yol açacaktır. Bu şekilde oluşan hatalar gerçek değerin katları olabilir! 

Küçük, düz parçalar

Ölçülecek parça küçük veya çok inceyse benzer bir etki oluşabilir. Ayrıca bu durumda, manyetik alan numunenin ötesine ve havaya uzanır, bu da ölçüm sonuçlarını sistematik olarak bozar. Bu hataları önlemek için, daima son ürüne karşılık gelen kaplamasız bir parça üzerinde kalibre etmelisiniz. 

Pürüzlülük

Pürüzlü yüzeyler için, prob kutbunun pürüzlülük profilinin bir 'vadisine' veya 'zirvesine' yerleştirilmesine bağlı olarak sonuç bozulabilir. Bu tür ölçümlerle, sonuçlar büyük ölçüde değişir ve kararlı bir ortalama için ölçümlerin birkaç kez tekrarlanması tavsiye edilir. Genel olarak, pürüzlü yüzeyler üzerindeki kaplama kalınlığı ölçümleri, kaplama pürüzlülük piklerinin en az iki katı kadar yüksek olduğunda mantıklıdır. 

Daha iyi doğruluk için Fischer, özellikle büyük kutuplu problar ve 2 kutuplu problar sunar. Bu problar pürüzlülük profilini entegre eder ve böylece ölçülen değerlerde saçılımı azaltır. 

Kullanıcı etkisi

Son fakat aynı derecede önemli olarak, ölçüm cihazının kullanım şekli de önemli bir rol oynamaktadır. Probun her zaman yüzeye dikey olarak ve basınçsız olarak yerleştirildiğinden emin olun. Daha iyi doğruluk için, probu numuneye otomatik olarak indirmek için bir stand kullanılabilir.

Jump to the top of the page