Jump to the content of the page

Kaplama kalınlığı ölçümünün fiziksel prensipleri

Faza duyarlı eddy akımı yöntemi, kaplama kalınlığı ölçümü için geleneksel genliğe duyarlı eddy akımı yönteminin bir modifikasyonudur. ISO 21968'e göre, faza duyarlı eddy akımı yöntemi, herhangi bir baz malzeme üzerinde elektriksel olarak iletken kaplamaları test etmek için kullanılabilir: örneğin, baskılı devre kartlarındaki bakır veya çelik veya yalıtım malzemesindeki nikel.  

Faz duyarlı eddy akımı yöntemi birçok dış etkiye karşı çok hassas değildir. Örneğin, bir numunenin yuvarlaklığı veya bir yüzeyin pürüzlülüğü ölçümü neredeyse hiç etkilemez - manyetik indüksiyon veya genliğe duyarlı yöntem . Bu nedenle, faza duyarlı problar, elektrokaplama işlemindeki küçük parçalar üzerindeki çinko kalınlığının ek kalibrasyona gerek duyulmadan kontrol edilmesi için idealdir.  

Faza duyarlı eddy akımı yöntemi nasıl çalışır?

Faza duyarlı eddy akımı probları, etrafına iki bobinin sarıldığı bir ferrit çekirdekten oluşur. İlk olarak, uyarma bobinindeki bir akım yüksek frekanslı bir manyetik alan (kHz-MHz aralığında) oluşturur. Bu, ölçülecek parçada eddy (girdap) akımları meydana getirir.

Probun ikinci bobini (ölçüm bobini) alternatif akım direncini (empedans) ölçer. Probun empedansı numunedeki girdap akımları tarafından değiştirilir ve - probun uyarma akımıyla karşılaştırılarak - daha sonra faz kaydırılır (faz açısı φ).  

 

Faz φ kaplama kalınlığına ve malzemenin elektriksel iletkenliğine bağlıdır. İletkenlik biliniyorsa, cihaz fazı kayıtlı bir karakteristik eğri ile karşılaştırır ve bunu kaplama kalınlığı değerine dönüştür

Temassız ölçme etkisi

Faza duyarlı eddy akımı yöntemi, kaplama kalınlığının ölçülmesi için büyük avantajlar sunar. Yukarıda açıklandığı gibi, gerçek ölçüm sinyali doğrudan kaplamada üretilir. Bu, yöntemi büyük ölçüde manyetik indüksiyon ve genliğe duyarlı yöntemlerden ayırır. Baz malzemeden gelen sinyalin zayıflaması ölçülür. 

Bu nedenle probun metalik katmana doğrudan dokunması gerekmez; bir kaplamanın altındaki metal tabakaları bile ölçebilir, örneğin dubleks ölçümlerde. 

Ölçüm sırasında dikkat etmeniz gerekenler şunlardır

Tüm elektromanyetik test yöntemleri karşılaştırmalıdır. Bu, ölçülen sinyalin, cihazda hafızaya alınan karakteristik bir eğri ile karşılaştırıldığı anlamına gelir. Sonucun doğru olması için, karakteristik eğri mevcut koşullara uyarlanmalıdır. Bu, kalibrasyon yoluyla elde edilir.  

Doğru kalibrasyon fark yaratır!

Faza duyarlı eddy akımı yöntemini kullanıldığında kaplama kalınlığı ölçümlerini güçlü bir şekilde etkileyebilen faktör esas olarak malzemelerin elektriksel iletkenliği ve geçirgenliğidir. Numunenin boyutu da önemlidir. Ayrıca, tüm ölçümler için operatör daima probun doğru şekilde konumlandırıldığından emin olmalıdır.

Elektriksel iletkenlik

Kaplamanın ile baz malzemenin iletkenliği, indüklenen eddy akımlarının yoğunluğunu belirler ve dolayısıyla kaplama kalınlığı ölçümü üzerinde doğrudan bir etki gösterir. Bu nedenle, cihazın, alt tabaka malzemesi ve kaplamanın doğru kombinasyonu için, yani gerçek ölçümlerin daha sonra yapılacağı malzemelerle kalibre edilmesi gerekir.

Numunenin kalınlığı

Metalik baz malzemelerde, girdap (eddy) akımları sadece kaplama malzemesinde değil aynı zamanda alt tabakada da üretilir. Baz malzeme çok inceyse (örneğin düz sac) - ölçüm frekansına ve malzemeye bağlı olarak-minimum bir kalınlık gerekir. 

Kullanıcı etkisi

Son fakat aynı derecede önemli olarak, ölçüm cihazının kullanım şekli de önemli bir rol oynamaktadır. Probun her zaman yüzeye dikey olarak ve basınçsız olarak yerleştirildiğinden emin olun. Daha iyi doğruluk için, probu numuneye otomatik olarak indirmek için bir stand kullanılabilir.

Jump to the top of the page