Jump to the content of the page

Güvenilir korozyon koruması için pürüzlülüğün belirlenmesi

Bir yüzeyin profili, üstündeki kaplamanın ne kadar iyi performans göstereceğini etkiler. Yapıştırıcı mukavemetinin yanı sıra kaplama malzemesinin kapsamı ve tüketimini de etkiler. Düşük profilli çok pürüzsüz yüzeylerin zayıf yapıştığı için boyanması zordur.Yüksek profilli yüzeyler de çok kalın kaplamalar gerektirir.

Fischer'ın cihazları ve probları tek boyutlu dokunsal bir profil kaydeder. ASTM 4417, Yöntem B'ye göre tepe noktasından vadiye yükseklik farklarını ölçer. Profil derinliği değeri 10 ölçümle belirlenir. Çeşitli yönergeler ve düzenlemeler, ör. SSPC PA 17, yüzey profili derinlikleri bu şekilde ölçülerek yerine getirilebilir.

Jump to the top of the page