Jump to the content of the page

Manyetik indüktif ölçümün fiziksel prensipleri

Manyetik indüktif yöntemle ferrit içeriği Basler standardına ve DIN EN ISO 17655'e göre hızlı ve tahribatsız olarak belirlenebilir. Örneğin östenitik çelik üzerindeki kaynak dikişleri yerinde kontrol edilebilir ve gerekirse tamir edilebilir .

Ölçüm şu şekilde çalışır

Ferrit içeriği ölçümü için prob etrafında bir uyarıcı bobininin sarıldığı bir demir çekirdeğinden oluşur. Bu bobinden düşük frekanslı (168 Hz) bir alternatif akım akar. Bu, demir çekirdeğin kutupları etrafında alternatif bir manyetik alan oluşturur.

Probun kutuplarından biri çelik bir parçaya yaklaştığında, çelikteki ferrit taneleri alternatif manyetik alanı güçlendirir. Bir ölçüm bobini bu artışı voltaj olarak kaydeder. Voltaj farkının büyüklüğü, kristal yapıdaki mıknatıslanabilir bileşene bağlıdır. Bu nedenle, bu yöntem delta ferrit ve deformasyon martensiti arasında ayrım yapamaz.

ÖLÇÜM SIRASINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Bobinin manyetik alanı, probun kutbuna, yanlara ve de derinliğe yaklaşık 2-3 mm yayılır. Bu, yaklaşık koni biçimli bir bölümünün dikkate alındığı anlamına gelir. Yöntem, malzemedeki delta ferritin dağılımı veya birikimi hakkında herhangi bir sonuca varılmasına izin vermez. Ayrıca manyetik-indüktif yöntemin sonuçlarının bir metalografik saptamadan büyük ölçüde saptığı da olabilir, çünkü bu yöntem sadece ferritin yüzey dağılımını kaydeder. 

Jump to the top of the page