Jump to the content of the page

Çiğlenme Noktası Ölçümü

Ağır korozyon koruması için çiğlenme noktasının belirlenmesi

Başarılı Korozyon Korumasının Temeli

Bir kaplama aşırı nemli koşullar altında yüzeye uygulanırsa, kaplamanın zayıf yapışması ve erken korozyon gibi kalite sorunlarına yol açabilir.

Kaplamanın düzgün bir şekilde yapışmasını sağlamak için, kaplama işlemi sırasında alt tabaka sıcaklığı, ilgili çiğ noktası sıcaklığının en az 3 °C üzerinde olmalıdır. Fischer çiğ noktası ölçeri kullanmak, yeniden çalışma ihtiyacını azaltmak için hava nemi ve sıcaklık bilgilerini sağlar.

Ürünler

Jump to the top of the page