Jump to the content of the page

X-Ray ölçümlerinde ışın demeti spotu ne kadar büyüklüktedir.?

Ölçüm spotu kolimatörlere ve ölçüm mesafesine bağlıdır. Tipik değerler: 30 mm - 0.3mm. Cihazlara bağlı olarak farklı ölçüm spotları mevcuttur.

FISCHER X-Ray cihazları için radyasyondan korunma?

Cihazlarımızın çoğu Alman X-Ray Yönetmeliğine göre tasarım onaylı tam korumalı cihazlarıdır. Ancak ülkelere göre farklı uygulamalar mecvut olabilir. Lütfen sorunuz.

X-Ray yöntemi ile neler ölçülebilir?

Atom numarası 11'den başlayan metalik elementler ve  'yaklaşık 0,005 um ila 60 um. kaplama kalınlıkları ölçülebilir; Bu, ortama (Hava, He, Vakum), dedektöre, ölçüm noktasının boyutuna ve atom numarasına, elbette uygulamaya bağlıdır.  

'Veri aktarımı' şablonu ne anlama geliyor?

Dışa aktarma şablonlarıyla hangi parametrelerin dışa aktarılacağı, verinin ne zaman ve nereye gönderileceği kolaylıkla tanımlanabilir. Ölçüm verileri daha sonra bir metin dosyası olarak kullanılabilir.

Fischer X-RAY cihazlarının ölçüm sonuçları ne kadar doğrudur?

Ölçüm doğruluğu ölçüm uygulamasına bağlı olarak değişebilir: Ölçüm süresinin, ölçüm noktasının ve cihazın kalibre edildiği standartların belirsizliğinin bir fonksiyonudur.

Cihaz 'Scatt' istediğinde ne ölçülüyor?

Burada bir saçılma spektrumu gerektiği anlaşılmalıdır. Saçılma spektrumunu ölçmeye gerek yoktur; menüden yüklenebilir: Genel Spektrumu Yükle ve Değerlendir…

Neden yeni bir ölçüm uygulaması oluşturamıyorum?

Süper yazılım modülünüz olmayabilir.

Cihaz kendi kendine tüm ölçüm değerlerini yazıcıya gönderiyor.

Büyük olasılıkla menüde Dosya ► Tek Okuma Yazdır seçeneği etkinleştirilmiş olabilir. Bu durumda, her bir değer yazıcı arabelleğine gönderilir; sayfa dolduğunda, otomatik olarak yazdırılır. Tek Okumaları Yazdır 'ı devre dışı bırakın ve yazıcı arabelleğini temizleyin.

Bazı ölçüm okumaları yanlışlıkla silindi. Geri yüklenebilir mi?

Bloktaki tek okumalar silinmişse, ölçülen değerler listesinde bir tire görünür. Bu ölçümler Değerlendirme ► Ölçümü Geri Al menüsünde tekrar görüntülenebilir. Ancak, bir bloğun veya ürünün ölçülen tüm değerleri silinmişse veriler geri yüklenemez.

XRF spektrometremin Kalibrasyonu hakkında bilmem gerekenler nelerdir?

XRF spektrometrenizi XRF analizi için kalibre etmeyle ilgili tüm önemli soruları ve yanıtları burada görün.

Jump to the top of the page