Jump to the content of the page

Tehlikeli Maddelerin Küçük Konsantrasyonlarını Tespit Edin - RoHS

Coating Thickness Printed Circuit Boards

Birçok ürünün imalatçıları ve distribütörleri için zararlı maddeleri tespit edebilmek önemlidir. RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması), DIN EN 71 (Oyuncak Güvenliği Standardı) ve CPSIA (Tüketici Ürün Güvenliği Geliştirme Yasası) gibi çeşitli düzenlemeler, özellikle ağır metaller için izin verilen maksimum değerleri belirtir. 

 

Örneğin, RoHS kurşun (Pb), cıva (Hg), altı değerli krom (Cr VI) ve brom bileşiklerinin (PBB, PBDE) konsantrasyonlarını 1000 ppm ile sınırlarken, Kadmiyum (Cd) sınırı sadece 100 ppm'dir.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD gibi silikon drift dedektörlerine sahip X-ray floresan cihazları, bu zararlı maddelerin geniş bir ürün yelpazesinde kolay, tahribatsız tespiti için son derece uygundur.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD kullanılarak ölçülen çeşitli malzeme/ bileşenlerdeki Pb saptama sınırları, çeşitli düzenlemelerin sınır değerlerine kıyaslanması.

Plastikler

Alüminyum / Seramik

Pirinç

Çelik

Lehim

2 ppm

6 ppm

50 ppm

30 ppm

60 ppm

Kablo kılıfı, PCB

SMD bileşenleri

Fiş kontakları

Kabin

Lehim uçları, kefaletli numuneler
         

İzin verilen limitler:

RoHS:

1000ppm
   

DIN EN 71: 90 ppm
       
 
CPSIA:

100ppm
   

Tablo 1, X-ray floresan yöntemini kullanarak çeşitli materyallerde Pb için saptama sınırlarını göstermektedir. Pb için doğrudan ölçüm mümkün olmakla birlikte, Cr ve Br için sadece toplam konsantrasyonlar - zararlı bileşiklerin tam konsantrasyonları değil - belirlenebilir. Toplam konsantrasyon ancak sınır değerlerin altında olduğunda standarta uyum sağlanmış olur, aksi takdirde ek analiz yöntemleri kullanılmalıdır. Cd, Hg, As ve Ba gibi diğer ağır metaller için de gerekli tespit limitleri karşılanabilir.

FISCHER ürünleri için yerel irtibat kişiniz, düşük zararlı madde konsantrasyonlarını ölçmek için uygun bir X-ray floresan cihazı seçmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır - FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD, XAN® 150 SDD dedektörlü veya PIN dedektörlü XDAL®.

Jump to the top of the page