Jump to the content of the page

Leadframe'lerde Au/Pd Kaplama Ölçümlerinin Yüksek Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti ve Doğruluğu

Elektronik endüstrisi her zamankinden daha ince kaplamalardan yararlandığından, üreticiler ürün izleme ve kontrolü için güvenilir parametreler sağlamak üzere ölçüm teknolojileri konusundaki taleplerini artırmaktadır. Au/Pd/Ni kaplama sistemi, alt tabaka malzemesi olarak CuFe2 (CDA 195) ile kurşun çerçevelerin elektrokaplamasında sıklıkla kullanılır. Tipik kaplama kalınlıkları 3-10 nm Au ve 10-100 nm Pd arasındadır. Bu kaplama sistemlerinin kalitesini izlemek için, X-ışını floresans cihazları kendilerini tercih edilen ölçüm yöntemi olarak belirlemiştir.

X-ışını floresans cihazlarının belirtilen aralıklar içindeki yeteneklerini belirlemek için başka fiziksel ölçüm yöntemlerini kullanan bir dizi karşılaştırmalı test kullanılmıştır. Örnek numuneleri FISCHERSCOPE X-RAY XDV-SDD modeli, Rutherford geri saçılımı ve mutlak, senkrotron radyasyon bazlı X-ışını kullanılarak X-ışını floresans yöntemi ile ölçülmüştür.

 

Yaklaşık 4, 6 ve 9 nm Au kaplama kalınlıkları için, X-ışını floresan cihazlarından elde edilen sonuçların tümü, diğer iki yöntem arasındaydı ve alt nm aralığında sapmalar vardı, sadece düşük saçılımı değil, aynı zamanda X-ışını floresan cihazı kullanılarak ölçümlerin gerçekliği elde edilir. Ölçüm sonuçlarının izlenebilirliği, özellikle bu ölçüm uygulaması için geliştirilmiş FISCHER kalibrasyon standartları kullanılarak sağlanır. X-ışını floresan cihazlarının basit kullanımı, gerekirse kaplama kalınlığının homojenliğini belirlemek için bir numunenin kolayca taranmasına da izin verir (bkz. Şekil 2).

Gelişmiş dedektör teknolojisi ile güçlü analiz yazılımı WinFTM® kombinasyonu, 10 nm'nin altındaki aralıklarda bile kaplama kalınlıklarının güvenilir ve doğru ölçümünü sağlar. Kurşun çerçevelerde kullanım için, nispeten normal boyutlu numuneler için FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD cihazları önerilir; çok küçük yapılar için XDV®-µ modeli, özel X-ışını optikleriyle, numunede sadece 20 µm gibi çok küçük bir ölçüm noktası sağlar.

Jump to the top of the page