Jump to the content of the page

Kaplamalı Alüminyum Panjurlarda Kaplama Kalınlığı

Sert hava koşullarına karşı korumak için, açıkta kalan kısımlar belirli bir kalınlıkta boya, vernik veya anodize bir kaplama gerektirir. Kaplama kalınlığının doğru bir şekilde incelenmesi, özellikle kavisli yüzeylerde deneyimsiz kullanıcılar için bir sorundur, çünkü numunenin geometrisi ölçüm sonucunu etkiler.

Kaplamalı alüminyum panjurlarda ölçüm, yaygın bir uygulamada ortaya çıkan bir açığı açıkça göstermektedir: Kaplama kalınlığı hem dışbükey hem de içbükey taraflarda ölçülmelidir. Baz malzeme olarak alüminyum, eddy akımı prensibini gerektirirken, tam olarak bu yöntem son derece değişen geometrilere karşı son derce hassastır: Burada ölçülmekte olan, probun ürettiği alternatif elektromanyetik alanda, kaplamanın kalınlığı ile indüklenen değişikliklerdir ve bu değişiklikler de örnek şekline bağlıdır. Ölçüm sonuçları ,dışbükey yüzeyler üzerindeki kaplamalar için olduğundan büyük, içbükey yüzeylerde küçüktür.

Geleneksel bir prob ile doğru ölçüm için, kaplanmamış orijinal bir parçadaki her eğrilik yarıçapı için bir kalibrasyon gereklidir. Özellikle bu tür uygulamalar için FISCHER, yuvarlaklık kompanzasyonlu prob FTD3'ü geliştirdi Bu probla, düz bir sac üzerinde kalibrasyon yeterlidir, Yuvarlaklığın ölçüm sonucunu bozma riski yoktur.FISCHER eddy akım probları da iletkenliği kompanze ettiğinden, metal sac farklı bir alüminyum alaşımından bile yapılabilir .

Biri hem geleneksel bir probu hem de FISCHER FTD3.3 probunu düz bir metal sac üzerinde kalibre edip çeşitli yarıçaplarda karşılaştırma ölçümleri yaparsa,yuvarlaklığın ölçüm sonuçlarını ne kadar güçlü etkilediğini görmek mümkündür (bkz. Şekil 2). Geleneksel prob ile, kaplama kalınlığı artan kavis ile orantısız bir şekilde artarken, yuvarlaklık kompanzasyonlu FTD3.3 prob ile doğru ölçülür.

Yuvarlaklık kompanzasyonlu eddy akımı FTD3.3 probu ve FISCHER'ın elde taşınan cihazları, herhangi bir parça geometrisinde boya, vernik ve anotlanmış kaplamaların ek kalibrasyon olmadan doğru şekilde ölçülmesini kolaylaştırır. Bu, geleneksel problara göre çok daha hızlı ve basit ölçüm hazırlığı anlamına gelir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel FISCHER temsilcinize başvurun.

Jump to the top of the page