Jump to the content of the page

Hall etkisi ve etkileyen faktörler

Manyetik yöntem, kaplama ve baz malzeme farklı mıknatıslanabilirliğe sahip olduğunda çalışır. Öncelikle manyetik olmayan metaller veya plastikler üzerindeki nikel gibi manyetik kaplamaları ölçmek için kullanılır, ancak çelik veya demir üzerindeki manyetik olmayan kaplamaları test etmek için de kullanılabilir. Özellikle krom ve çinko gibi daha kalın elektroliz kaplamalar için manyetik yöntem manyetik indüksiyondan daha uygundur.

Hall sensörü ile ölçüm

Manyetik ölçümler fizikçi Edwin Hall'in adından gelen bir etkiye dayanır. Bu etki, akım taşıyan bir iletken sabit bir manyetik alan içine yerleştirildiğinde ortaya çıkar.. 

Elektronlar iletken boyunca ilerledikçe, statik manyetik alanda da hareket ederler. Böylece, elektronları iletkenin kenarına manyetik alana dik bir hareketle iten Lorentz kuvvetine maruz kalırlar. Bir yük ayrımı meydana gelir. Bir kapasitörde olduğu gibi, bu bir voltaj üretir - Buna Hall voltajı denir.

Bununla kaplama kalınlıklarını nasıl ölçebilirsiniz?

Nikel kaplama gibi manyetik malzemeler, Hall voltajını da artıran statik manyetik alanı güçlendirir. Bu voltaj ölçülür ve probun karakteristik eğrilerinden biri kullanılarak ölçüm cihazında bir kaplama kalınlığı değerine dönüştürülür: Ölçüm sinyali ile kaplama kalınlığı arasındaki fonksiyonel ilişki vardır. 

Ölçüm sırasında dikkat etmeniz gerekenler şunlardır

Tüm elektromanyetik test yöntemleri karşılaştırmalıdır. Bu, ölçülen sinyalin, cihazda hafızaya alınan karakteristik bir eğri ile karşılaştırıldığı anlamına gelir. Sonucun doğru olması için, karakteristik eğri mevcut koşullara uyarlanmalıdır. Bu, kalibrasyon yoluyla elde edilir.  

Doğru kalibrasyon fark yaratır!

Bir ölçümün sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen faktörler şunlardır: ana malzemenin manyetik geçirgenliği, numunenin şekli ve yüzeyin pürüzlülüğü. Ayrıca, operatör de sonucu etkileyebilir.  

Manyetik geçirgenlik

Manyetik geçirgenlik, bir malzemenin manyetik alana ne kadar iyi adapte olduğunu gösterir. Demir veya nikel gibi maddeler yüksek geçirgenliğe sahiptir. Kendileri mıknatıslanır ve manyetik alanı güçlendirir.

Geçirgenlik metaller ve alaşımları için farklı olduğundan, ölçüm cihazı malzemeler değiştiğinde yeniden kalibre edilmelidir.  

Kavisli yüzeyler

Uygulamada, çoğu ölçüm hatası numunenin şekli nedeniyle oluşur. Kavisli yüzeylerde, havadan geçen manyetik alanın oranı farklıdır. Örneğin, bir ölçüm cihazı düz bir tabaka üzerinde kalibre edilmişse, içbükey bir yüzey üzerinde ölçüm daha düşük bir sonuca yol açarken, dışbükey bir ölçüm daha yüksek bir sonuca yol açacaktır. Bu şekilde oluşan hatalar gerçek değerin katları olabilir! 

Küçük, düz parçalar

Ölçülecek parça küçük veya çok inceyse benzer bir etki oluşabilir. Ayrıca bu durumda, manyetik alan numunenin ötesine ve havaya uzanır, bu da ölçüm sonuçlarını sistematik olarak bozar. Bu hataları önlemek için, daima son ürüne karşılık gelen kaplamasız bir parça üzerinde kalibre etmelisiniz. 

Pürüzlülük

Pürüzlü yüzeyler için, prob kutbunun pürüzlülük profilinin bir 'vadisine' veya 'zirvesine' yerleştirilmesine bağlı olarak sonuç bozulabilir. Bu tür ölçümlerle, sonuçlar büyük ölçüde değişir ve kararlı bir ortalama için ölçümlerin birkaç kez tekrarlanması tavsiye edilir. Genel olarak, pürüzlü yüzeyler üzerindeki kaplama kalınlığı ölçümleri, kaplama pürüzlülük piklerinin en az iki katı kadar yüksek olduğunda mantıklıdır. 

Kullanıcı etkisi

Son fakat aynı derecede önemli olarak, ölçüm cihazının kullanım şekli de önemli bir rol oynamaktadır. Probun her zaman yüzeye dikey olarak ve basınçsız olarak yerleştirildiğinden emin olun. Daha iyi doğruluk için, probu numuneye otomatik olarak indirmek için bir stand kullanılabilir.

Jump to the top of the page