Jump to the content of the page

Bu tür optikler ıraksak radyasyonu paralelleştirir ve toplar. Optik modüle giren ıraksak ışın, çok düşük ıraksama ile yarı paralel giden bir ışına dönüştürülür. Bu tür kolimatör polikapiller optikler XRD'de uygulanır.

Özellikler

XRD ve mikro tomografi uygulamaları için kollimasyonlu polikapiller sistem


Collimating büyük yarı lens Collimating mini yarı lens Collimating mikro yarı lens

Kaynak - giriş mesafesi f [mm]> 40> 10> 5

Uzunluk L [mm] 75-150 25-150 20-30

Giriş boyutu Din [mm]> 5> 2> 1

Çıkış boyutu Dout [mm] 8 - 16 5 - 8 3 - 5

Çekim açısı Φ [rad] 0.05 - 0.2 0.04 - 0.15 0.05 - 0.1

Çıkış sapması Δθ [° (CuKα)] 0.2 - 0.3 0.2 - 0.3 0.2 - 0.3

İletim katsayısı KTr [% (CuKα)] 10 - 60 10 - 60 10 - 60

Uygulamalar XRD XRD, µXRD µXRD
Jump to the top of the page