Jump to the content of the page

De fysische principes en de belangrijkste beรฏnvloedende factoren

De dikte van de coatings kan niet-destructief worden gemeten met behulp van de magnetische inductiemethode. Voorwaarde hiervoor is een magnetiseerbaar basismateriaal, bijvoorbeeld staal of ijzer. De coating moet daarentegen niet-magnetisch zijn. Dit proces is daarom geschikt voor het meten van galvanische coatings zoals zink en chroom, maar ook voor verven en kunststoffen. 

Dit is hoe de meting werkt

De sonde voor magnetisch-inductief meten bestaat uit een ijzeren kern waaromheen een exciterspoel is gewikkeld. Door deze spoel stroomt een laagfrequente wisselstroom (meestal in het Hz-bereik). Hierdoor ontstaat een wisselend magnetisch veld rond de polen van de ijzeren kern.

Nu, wanneer de pool van de sonde een magnetiseerbaar object nadert, zoals een deel van ijzer, versterkt het ijzer het wisselend magnetisch veld. Een meetspoel registreert deze toename als spanning. Het spanningsverschil is afhankelijk van de afstand tussen de pool en het ijzeren deel. Voor gecoate onderdelen komt deze afstand overeen met de laagdikte. 

Hier is waar u op moet letten tijdens de meting

Alle elektromagnetische testmethodes zijn vergelijkend. Dit betekent dat het gemeten signaal wordt vergeleken met een karakteristieke curve die in het apparaat is opgeslagen. Om het resultaat correct te laten zijn, moet de karakteristieke curve worden aangepast aan de stroomomstandigheden. Dit wordt bereikt door middel van kalibratie. 

Een correcte kalibratie maakt het verschil!

Factoren die de resultaten van een meting sterk beรฏnvloeden zijn onder andere: de magnetische doorlaatbaarheid van het basismateriaal, de vorm van het monster en de ruwheid van het oppervlak. Bovendien kan de operator ook het resultaat. 

beรฏnvloeden.

Magnetische doorlaatbaarheid

De magnetische permeabiliteit geeft aan hoe goed een materiaal zich aanpast aan een magnetisch veld. Stoffen zoals ijzer of nikkel hebben een hoge permeabiliteit. Ze worden zelf gemagnetiseerd en versterken het magnetisch veld.

Aangezien de doorlaatbaarheid voor de metalen en hun legeringen verschillend is, moet het meettoestel opnieuw worden gekalibreerd wanneer de materialen veranderen. 

Gebogen oppervlakken

In de praktijk komen de meeste meetfouten voor door de vorm van het monster. Bij gebogen oppervlakken is het aandeel van het magnetisch veld dat door de lucht gaat anders. Als een meetapparaat bijvoorbeeld op een vlakke plaat wordt gekalibreerd, zou het meten op een holle plaat tot een lager resultaat leiden, terwijl het meten op een bolle plaat tot een hoger resultaat zou leiden. De fouten die op deze manier optreden kunnen vele malen de werkelijke waarde zijn!  

Kleine, platte onderdelen

Een soortgelijk effect kan optreden als het monster klein of zeer dun is. Ook in dit geval strekt het magnetisch veld zich uit tot buiten het monster en in de lucht, waardoor de meetresultaten systematisch worden vervormd. Om deze fouten te voorkomen, moet u altijd kalibreren op een onbekleed onderdeel dat overeenkomt met het eindproduct. 

Ruwheid

Voor ruwe oppervlakken kan het resultaat vervormd zijn, afhankelijk van het feit of de sondepaal in een 'dal' of op een 'piek' van het ruwheidsprofiel is geplaatst. Bij dergelijke metingen lopen de resultaten sterk uiteen en is het raadzaam de metingen meerdere malen te herhalen om een stabiel gemiddelde te verkrijgen. Over het algemeen hebben coatingdiktemetingen op ruwe oppervlakken alleen zin als de coating minstens twee keer zo dik is als de ruwheidspieken hoog zijn. 

Voor een betere nauwkeurigheid biedt Fischer sondes met bijzonder grote polen en 2-polige sondes. Deze sondes integreren het ruwheidsprofiel en verminderen zo de spreiding in de gemeten waarden. 

Invloed van de gebruiker

Last but not least speelt ook de manier waarop het meetapparaat wordt bediend een grote rol. Zorg er altijd voor dat de sonde verticaal op het oppervlak en zonder druk is ingesteld. Voor een betere nauwkeurigheid kan een standaard worden gebruikt om de sonde automatisch op het monster te laten zakken.

Jump to the top of the page