Jump to the content of the page

Fysieke principes van coatingdiktemeting

De fasegevoelige wervelstroommethode is een wijziging van de conventionele amplitudegevoelige wervelstroommethode voor coatingdiktemeting. Volgens ISO 21968 kan de fasegevoelige wervelstroommethode worden gebruikt om elektrisch geleidende coatings op elk substraat te testen: bijvoorbeeld koper op printplaten of nikkel op staal of isolatiemateriaal. 

De fasegevoelige wervelstroommethode is niet erg gevoelig voor vele soorten invloeden van buitenaf. Zo zal de kromming van een monster of de ruwheid van een oppervlak de meting nauwelijks beรฏnvloeden - een groot voordeel ten opzichte van magnetische inductie of de amplitudegevoelige methode. Om deze reden zijn fasegevoelige sondes bij uitstek geschikt voor het controleren van de zinkdikte op kleine onderdelen in het galvaniseringsproces - zonder dat er extra calibratie nodig is. 

Hoe werkt de fasegevoelige wervelstroom methode?

Fasegevoelige wervelstroomsondes bestaan uit een ferrietkern waar twee spoelen omheen gewikkeld zijn. Eerst genereert een stroom in de exciterspoel een hoogfrequent magnetisch veld (in het kHz-MHz-bereik). Dit creรซert wervelstromen in de sample. 

De tweede spoel van de probe, de meetspoel, meet de wisselstroomweerstand (impedantie). De impedantie van de sonde wordt gewijzigd door de wervelstromen in het monster en - in vergelijking met de excitatiestroom (sonde zonder monster) - vervolgens faseverschuiving (fasehoek ฯ†). 

De fase ฯ† is afhankelijk van de laagdikte en de elektrische geleidbaarheid van het materiaal. Als het geleidingsvermogen bekend is, vergelijkt het apparaat de fase met een opgeslagen karakteristieke curve en zet deze om in een coatingdiktewaarde.

Lift-off effect

De fasegevoelige wervelstroommethode biedt grote voordelen voor het meten van de coatingdikte. Zoals hierboven beschreven wordt het eigenlijke meetsignaal direct in de coating gegenereerd. Dit onderscheidt de methode wezenlijk van de magnetische inductie- en amplitudegevoelige methoden, die de demping van het signaal van het substraatmateriaal meten. 

Hierom hoeft de sonde de metaallaag niet direct aan te raken; hij kan zelfs metalen lagen onder een coating meten, bijvoorbeeld in duplex metingen. 

Hier is waar u op moet letten tijdens de meting

Alle elektromagnetische testmethodes zijn vergelijkend. Dit betekent dat het gemeten signaal wordt vergeleken met een karakteristieke curve die in het apparaat is opgeslagen. Om het resultaat correct te laten zijn, moet de karakteristieke curve worden aangepast aan de stroomomstandigheden. Dit wordt bereikt door middel van kalibratie. 

Een correcte kalibratie maakt het verschil!

Factoren die de coatinglaagdiktemetingen met behulp van de fasegevoelige wervelstroommethode sterk kunnen beรฏnvloeden zijn vooral de elektrische geleidbaarheid en de doorlaatbaarheid van de materialen. De grootte van het preparaat is ook kritisch. Bovendien moet de operator er bij alle metingen altijd voor zorgen dat de sonde correct gepositioneerd is.

Elektrische geleidbaarheid

De geleidbaarheid van de coating en het substraatmateriaal bepalen de dichtheid van de geรฏnduceerde wervelstromen en oefenen zo een directe invloed uit op de coatingdiktemeting. Daarom moet het instrument worden gekalibreerd voor de juiste combinatie van substraatmateriaal en coating, namelijk met dezelfde materialen waarop de werkelijke metingen later zullen worden uitgevoerd.

Dikte van het monster

Met metalen basismaterialen worden wervelstromen niet alleen in het coatingmateriaal, maar ook in het substraat opgewekt. Als de ondergrond zeer dun is (bijv. vlak plaatwerk), is een minimale dikte - die afhankelijk is van de meetfrequentie en het materiaal - vereist. 

Invloed van de gebruiker

Last but not least speelt ook de manier waarop het meetapparaat wordt bediend een grote rol. Zorg er altijd voor dat de sonde verticaal op het oppervlak en zonder druk is ingesteld. Voor een betere nauwkeurigheid kan een standaard worden gebruikt om de sonde automatisch op het monster te laten zakken.

Jump to the top of the page