Jump to the content of the page

Welke coating-ondergrondcombinaties kunt u meten met de coulometrische methode?

Het meet elektrisch geleidende metaalcoatings op metalen of op kunststoffen of op keramiek.

Aan welke eisen moet worden voldaan vรณรณr de coulometrische meting?

Het volgende moet gelden: Een schoon coatingoppervlak, een goed contact van de standklem met het preparaat. Verder dient men te kiezen voor een deplating-snelheid die ongeveer even groot is als de relevante coatingdikte. Het is ook belangrijk om de juiste  elektrolyt te kiezen.

Welke factoren bepalen de nauwkeurigheid van de meting voor de coulometrische methode?

Deze factoren zijn: laagdikte, oppervlaktesamenstelling, de toegepaste meetcel pakking, de-plating snelheid en de zuiverheid van de coating.

Speelt de factor 'dichtheid' een rol bij de kalibratie?

Ja, dit is het geval.
Exemplaar:
Aanvankelijk wordt het meetinstrument gekalibreerd met een monster en de dichtheid van de coating heeft 2 g/cmยณ. Vervolgens wordt een nieuw monster gemeten met een coatingdichtheid van 1 g/cmยณ. Zonder nieuwe ijking treedt dan een systematische meetfout op. Dit betekent dat de meetwaarden altijd te klein zijn. Dit is het geval, omdat het instrument de meetsignalen van het nieuwe monster zo waardeert, alsof de dichtheid van de coating ook 2 g/cmยณ bedraagt.

Jump to the top of the page