Jump to the content of the page

Kalibratie van coatingdiktemeters

Welke statistische parameters moeten in aanmerking worden genomen voor een vergelijking van de meetwaarden?

De volgende parameters zijn belangrijk voor een vergelijking van de meetwaarden: rekenkundig gemiddelde waarde, standaardafwijking, aantal enkelvoudige metingen.

Zonder de relevante standaardafwijking en het aantal enkelvoudige metingen kunnen de gemiddelde waarden niet met elkaar worden vergeleken op a  zinvolle wijze.

Waarom moet ik kalibreren?

Elke fysieke meetmethode wordt beรฏnvloed door de parameters van de coatings en het substraat. Deze parameters zijn: onderdelen geometrie, elektrisch geleidingsvermogen, magnetiseerbaarheid, dichtheid van de coating, meetoppervlak etc.

Telkens wanneer deze parameters van de coatings of het substraat zijn veranderd, is het noodzakelijk om het meetinstrument opnieuw te kalibreren. 

Ik ben mijn meetinstrument aan het kalibreren op een vlakke plaat. Nu wil ik meten op een gedraaid onderdeel met een kleine diameter. Mag ik doorgaan, zonder verdere kalibratie?

Nee, de kalibratie op de vlakke plaat veroorzaakt een systematische meetfout op een gebogen oppervlak. Dit betekent dat de meetwaarden will  te groot zijn. Dit komt omdat het instrument de meetsignalen van het monster (hier: het gekromde object) interpreteert, alsof ze afkomstig zijn van een plat monster.

Waarom kunnen twee partijen verschillende meetresultaten krijgen? Wat zouden de redenen daarvoor kunnen zijn?

De nauwkeurigheid van de meetinstrumenten wordt gegarandeerd door de kalibratiestandaarden. De ijking moet worden uitgevoerd op echte, onbeklede monsters. Bovendien moet men ervoor zorgen dat men op dezelfde meetposities meet. Het is belangrijk om voldoende metingen te doen om een significante gemiddelde waarde te krijgen.

Hoe controleer je een kalibratie voor DFT-metingen?

Men controleert de kalibratie door de kalibratiefolie op het onbeklede monster opnieuw te meten. Het moet dezelfde meetpositie zijn, waar je later ook meet. Fischer Basis kalibratieplaten zijn hiervoor niet bruikbaar.

Kalibratie van XRF-spectrometers

Wanneer gebruik je een normalisering met een FISCHER rรถntgenapparaat?

De normalisatie veroorzaakt een aanpassing van de meettaak voor de huidige instellingen of voor nieuwe huidige substraten. Dit moet worden uitgevoerd in het geval van aanpassingen van primaire filters of anodestromen of collimatoren. Het is ook noodzakelijk, als de legeringssamenstellingen of substraten van het monster zijn veranderd.

Mijn FISCHER rรถntgeninstrument lijkt onwaarschijnlijke waarden te meten. Hoe kan ik er zeker van zijn, dat ik correct meet?

U moet dan kiezen voor bewaking van de meetapparatuur. U controleert het meetinstrument door de kalibratiestandaarden opnieuw te meten. Indien niet aan de juiste waarden wordt voldaan, zijn aanpassingen nodig.

Wat betekent een referentiemeting, met een FISCHER rรถntgenapparaat?

Een referentiemeting is een nieuwe kalibratie van de energieas. Dit is relevant voor de correctie van proportionele tellerinstrumenten, op de invloed van de temperatuur.

Hoe controleer je een kalibratie op het FISCHER rรถntgenapparaat?

Om de kalibratie te controleren, is het nodig om de kalibratiestandaarden opnieuw te meten binnen de menupositie 'Product', 'Meet CAL. standaards'. Als u een afwijking vindt, dan moet het instrument opnieuw worden gekalibreerd.

Hoe vaak moet men de kalibratiestandaarden van FISCHER X-Ray opnieuw certificeren?

Dit is afhankelijk van het gebruik en de klant kan dit zelf bepalen.  Een gebruikelijke waarde is elke 1-3 jaar.

Is het mogelijk om de rรถntgenkalibratiefolies tijdens de kalibratie te stapelen?

Ja, dat is mogelijk. Er is een ruwe regel voor het gebruik: Voor proportionele tellerinstrumenten mag men 2-3 folies gebruiken. Voor instrumenten met een PIN/SDD-detector is het mogelijk om รฉรฉn folie te gebruiken.

Moet men de standaard voor pure elementen opnieuw certificeren, voor de rรถntgeninstrumenten van FISCHER?

Dit is niet nodig. U hoeft de standaard niet opnieuw te certificeren, omdat de elementen verzadigd zijn en dus zeer stabiel zijn.

Wat moet er gedaan worden als het instrument vraagt om 'Basismateriaal van cal. std. set' en 'Basismateriaal van het product' tijdens het normaliseren of kalibreren?

Hier vraagt WinFTM om het substraatmateriaal. Plaats en meet het ongecoate basismateriaal uit de kalibratiestandaardset en het ongecoate basismateriaal van de te meten objecten. Let op: als de verkeerde onderdelen op het instrument worden geplaatst, kan dit de juistheid van de resultaten ernstig beรฏnvloeden!

Wat is het verschil tussen een certificaat van de fabrikant en een ISO 17025-certificaat voor kalibratienormen?

Kalibratiestandaarden met het ISO 17025-certificaat worden gemeten volgens een strikte procedure zoals gedefinieerd door de accreditatie-instellingen; ze hebben minder meetonzekerheid dan kalibratiestandaarden met een certificaat van de fabrikant.

Jump to the top of the page