Jump to the content of the page
Fischer Marketing Team | 24. april 2020

FISCHERSCOPE® MMS® PC2 in een productiefaciliteit

De laatste jaren wordt het naleven van een specificatie voor de coatingdikte van een product steeds vaker rechtstreeks gecontroleerd in de productiefaciliteit. Hierdoor wordt de afval/afwijking verminderd en kan het proces tijdig worden bijgestuurd. Voorwaarde voor een dergelijke toepassing is een betrouwbare meeteenheid die de communicatie met regel- en controle-eenheden in de productiefaciliteit mogelijk maakt.

De FISCHERSCOPE® MMS® PC2 - een volledig nieuwe ontwikkeling - is het meest geschikt voor deze toepassing. De metingen worden gepresenteerd op een TFT-display met een goede uitleesbaarheid. Het apparaat heeft standaard USB-, LAN- en COM-communicatie-interfaces. De bediening van het apparaat vindt plaats via een geïntegreerd aanraakscherm of via een extern toetsenbord en/of muis. Microsoft's Windows® CE wordt als besturingssysteem gebruikt, zodat de gebruikersprompts overeenkomen met die welke bekend zijn uit vele PC-programma's.

In industriële installaties vindt de controle en bewaking normaal gesproken plaats via een PLC. Uitwisseling van informatie tussen de PLC en andere units vindt bij voorkeur plaats via individuele besturingslijnen. Om elektrische storingen te voorkomen en zo de procesbetrouwbaarheid te verhogen, moeten deze besturingslijnen een DC-isolatie vertonen tussen de meeteenheid en de PLC.

Aan deze eisen wordt voldaan met de nieuwe "digitale I/O-module" die in de FISCHERSCOPE® MMS® PC2 kan worden ingebouwd. De module kan werken met maximaal 8 in- en 24 uitgangssignalen. De voedingsspanning wordt geleverd door een externe bron en kan maximaal 24 V bedragen. Elk uitgangssignaal kan maximaal 0,5 Ampère bedragen.

Voor eenvoudige taken kan de FISCHERSCOPE® MMS® PC2 met de geïntegreerde digitale I/O-module ook zonder PLC worden bediend. Zo kunnen bijvoorbeeld tolerantiegrenzen worden gedefinieerd voor het sorteren van onderdelen. Bij afwijkingen boven of onder deze limieten kunnen sorteerschakelaars of -displays direct worden geactiveerd.

Simultane bewaking van een aantal producteigenschappen is een andere ideale taak voor de FISCHERSCOPE® MMS® PC2. Coatingdiktes op verschillende posities kunnen gelijktijdig worden gemeten met maximaal acht tasters (Afb. 1).

 

Tot slot is het gebruik van sondes voor automatische laagdiktemeting van groot belang. Met de veelzijdige reeks tasters kan Helmut Fischer voor bijna alle meettaken de juiste taster leveren. Naast een hoge nauwkeurigheid en een goede herhaalbaarheid van de metingen is een lange levensduur van de tasters met name noodzakelijk bij automatische metingen.

Laat uw commentaar achter
Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik de privacybeleid gelezen en begrepen heb.
Jump to the top of the page