Jump to the content of the page

We doen wat we zeggen

Onze onderneming verandert mee met de wereld waarin wij onze producten en diensten aanbieden. De manier waarop we zakendoen is van cruciaal belang voor ons toekomstige succes. Onze bedrijfswaarden drukken uit hoe we werken en hoe we ons gedragen, ten opzichte van onze werknemers, klanten, zakenpartners en het publiek. Onze toewijding aan deze kernwaarden is geen optie, maar een onherroepelijk fundament.

Luisteren en begrijpen

 • Het is belangrijk dat we goed te luisteren om aspecten en verbanden echt te begrijpen.
 • Wij behandelen mensen met empathie en doen alles wat in ons vermogen ligt om anderen te begrijpen.
 • Onze klantgerichte houding komt ten goede aan de buitenwereld, klanten, leveranciers en partners, maar ook intern bij de omgang en interactie met onze leidinggevenden en medewerkers over de hele wereld.
 • We zorgen ervoor dat we ons op een vriendelijke, snelle en oplossingsgerichte manier gedragen. Onze communicatie is transparant en betrouwbaar.

Expertise & passie

 • We worden elke dag gestimuleerd door de hoge verwachtingen die we van onszelf hebben en door onze bereidheid om te veranderen.
 • De diverse competenties, perspectieven en ervaringen van onze medewerkers vormen de basis van innovatie en helpen ons de eisen van onze klanten over de hele wereld te begrijpen.
 • Voor ons betekent uitmuntendheid voortdurend verbeteren. Wij werken met passie en enthousiasme om onze doelstellingen en specificaties te overtreffen en aan het ontwikkelen van vaardigheden en bekwaamheid in het proces.
 • Inventiviteit betekent dat we ons het mogelijke voorstellen en creativiteit aanmoedigen en zo beperkingen en restricties in twijfel trekken en vooruitgang bevorderen. Dit vereist toekomstgericht, ondernemend denken, planning en actie.

Waardering en respect

 • We gaan met waardering en respect om met collega's, klanten, leveranciers en partners. Diversiteit, tolerantie, menselijkheid en solidariteit zijn de pijlers van onze bedrijfscultuur.
 • Voor ons betekenen waardering en respect dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Onder integriteit verstaan we het juiste doen en authentiek zijn.
 • Wij erkennen prestaties en zorgen ervoor dat onze communicatie duidelijk is. We geven constructieve feedback en behandelen elkaar op een open en respectvolle manier.
 • Voor ons betekent waardering ook snel en met een positieve instelling reageren op de wensen van onze klanten en collega's.

Vertrouwen en betrokkenheid

 • Wij doen eerlijk en transparant zaken en houden ons aan de hoogste normen. Op die manier ontwikkelen we vertrouwensrelaties en houden we die op lange termijn in stand.
 • We werken samen en helpen elkaar om gezamenlijk succes te behalen.
 • We communiceren open en eerlijk - we delen informatie, bevindingen en adviezen constructief en regelmatig met anderen en navigeren moeilijke situaties met moed en authenticiteit.
 • Wij komen onze beloften na en geven het goede voorbeeld.

De wereld van onze klanten meetbaar eenvoudiger maken. Wij staan voor
op maat gemaakte, intelligente meetoplossingen en deskundig advies,

wereldwijd!

Gedragscode

Het vertrouwen van onze klanten, werknemers en belanghebbenden in onze onderneming is een essentiรซle bouwsteen van ons zakelijk succes. Het is dan ook onze taak om dit vertrouwen veilig te stellen door integer, respectvol en verantwoordelijk te handelen. Voor ons betekent dit niet alleen het naleven van wetten, maar ook het afstemmen van ons eigen handelen op onze gedeelde waarden en bindende principes, ongeacht landen en grenzen.

Onze gedragscode is bindend voor alle medewerkers van de Helmut Fischer Groep wereldwijd. Hij vormt de basis voor al onze beslissingen en dient als leidraad voor ethisch correct gedrag met betrekking tot de volgende onderwerpen:

Beginselen van samenwerking

 • Werkgedrag
 • Gedrag als leider
 • Gedrag in het openbaar en omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Eerlijkheid, gelijke kansen en respect
 • Continue verbetering en duurzaamheid

Overeenstemming met de wet

 • Bedrijfsactiviteiten in een mondiale context
 • Milieu, gezondheid en veiligheid
 • Bescherming van activa
 • Bescherming van persoonsgegevens
 • Omgaan met corruptie en omkoping
 • Ontwikkeling van belangenconflicten

Gedragscode

Jump to the top of the page