Jump to the content of the page

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en milieu

Milieuaspecten, energiebesparing, gezondheid en veiligheid zijn een integraal onderdeel van de wereldwijde bedrijfsfilosofie en het kwaliteitsbeleid van Helmut Fischer, evenals van haar gedragscode. Wij dragen niet alleen verantwoordelijkheid jegens onze medewerkers, maar ook jegens het milieu. Naast de wettelijke vereisten werken wij voortdurend aan de optimalisatie van processen en procedures om de milieueffecten en gezondheidsrisico's verder te verminderen en de milieuprestaties van ons bedrijf conform ISO 14001 voortdurend te optimaliseren. 

Preventie en duurzaamheid

Al in de ontwikkelingsfase van nieuwe producten hechten wij er het grootste belang aan dat de daaruit voortvloeiende, in sommige gevallen onvermijdelijke, gevolgen voor het milieu en het klimaat zo gering mogelijk zijn. Wij hechten ook veel belang aan het thema duurzaamheid. Ons productiegebouw is ontworpen als een stabiel, "thermisch blok" met een zo laag mogelijk energieverbruik. Naast een brandblusvijver is het uitgerust met zeer efficiรซnte warmtewisselaars en zonnepanelen op het dak, dat in de zomer de volledige elektriciteitsbehoefte van de productie dekt. Een groot deel van de administratieve processen in ons kantoor zijn gedigitaliseerd, waardoor het papierverbruik aanzienlijk is gedaald. Digitale workflows, zoals digitale aanvragen of elektronische facturering, zijn ingevoerd en het aantal printers in het hele bedrijf is gehalveerd.

Mensen als deel van het geheel

Om het hoge niveau van onze energiebesparingen aan te tonen en verdere besparingsmogelijkheden te identificeren, voeren wij regelmatig energie-audits uit in overeenstemming met de Wet Energiediensten (EDL-G) in samenwerking met onafhankelijke deskundigen. 

Mensen als deel van het geheel

We werken voortdurend aan het verminderen van de milieu-impact. Het thema recycling speelt daarbij een medebepalende rol. Om een juiste en correcte afvoer te garanderen, nemen we oude meetapparatuur die niet meer nodig is terug, evenals afzonderlijke componenten worden geretourneerd. 

In plaats van verpakkingsmateriaal van plastic gebruiken we voornamelijk kartonnen verpakkingen met het "RESY-merk". Gebruikte kartonnen verpakkingen worden niet gewoon weggegooid, maar ter beschikking gesteld aan "Sรผdwest Verpackung Schenk GmbH" in ruil voor zogenaamde "Karo-Packs", die we gebruiken als verpakking voor verzending. De medewerkers van Sรผdwest Verpackung gebruiken deze kartonnen dozen om nieuwe Karo-Packs te produceren. Het kartonafval kan dus nuttig worden gebruikt.

Als productiebedrijf hechten wij veel waarde aan een goede afvalscheiding. Plastics, hout, gevaarlijke stoffen, enz. worden uitsluitend afgevoerd door gecertificeerde gespecialiseerde bedrijven. Wat gebruikte batterijen betreft, zijn wij als distributeur aangesloten op het terugnamesysteem van GRS (ยง 9 BattG). 

  

Meettechnologie ten dienste van economie, milieubescherming en gezondheid

Onze producten stellen onze klanten in staat hun hulpbronnen rationeel te gebruiken en efficiรซnt en effectief te werken. De daaruit voortvloeiende besparingen op materiaal en energie komen zowel de klant als het milieu ten goede. Bovendien worden onze meetinstrumenten gebruikt bij het testen op verontreinigende stoffen om te voldoen aan de RoHS-richtlijnen en bij projecten om innovatieve, weinig verontreinigende coatingtechnologieรซn te meten, zoals Cr(III) op Cr(VI). 

Jump to the top of the page