Jump to the content of the page

Ne Söylersek Onu Yaşıyoruz

Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz dünyaya ayak uydurarak değişmektedir. İşimizi nasıl yürüttüğümüz, gelecekteki başarımız için kritik öneme sahiptir. Kurumsal değerlerimiz, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve halka karşı nasıl çalıştığımızı ve nasıl davrandığımızı ifade eder. Bu temel değerlere bağlılığımız bir seçenek değil, geri alınamaz bir temeldir.

Dinlemek ve anlamak

 • Olayları ve bağlantılarını tüm yönleriyle anlayabilmek için dikkatlice dinlemek bizim için önemlidir.
 • İnsanlara empatiyle yaklaşırız ve başkalarını anlamak için elimizden gelen her şeyi yaparız.
 • Müşteri odaklı anlayışımız; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve partnerlerimizle olan iletişimimizi güçlü kıldığı kadar, dünyanın her yerindeki yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla kurduğumuz iletişimimizi de bir o kadar etkiler.
 • Güler yüzlü davranışa, hıza ve çözüm odaklı olmaya özen gösteririz.
 • Şeffaf ve güvenilir iletişim kurarız.

Uzmanlık ve Tutku

 • Kendimize koyduğumuz yüksek beklentiler ve değişim isteğimiz bizi her gün harekete geçirir.
 • Çalışanlarımızın çok çeşitli becerileri, bakış açıları ve deneyimleri, inovasyonun temelini oluşturur ve dünyanın her yerindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamamıza yardımcı olur.
 • Bizim için mükemmellik, sürekli gelişmek demektir. Olağanüstü beceri ve yetenekler geliştirirken amaç ve hedefleri aşmak için tutku ve coşkuyla çalışırız.
 • Yaratıcılık, neyin mümkün olduğunu hayal etmek, sınırlara meydan okuyan ve ilerlemeyi sağlayan bir yaratıcılığı teşvik etmek anlamına gelir. Bu, ileriye dönük, girişimci düşünme, planlama ve harekete geçmeyi içerir.

Takdir ve Saygı

 • İş arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve ortaklarımıza takdir ve saygıyla yaklaşırız. Çeşitlilik, hoşgörü, insan değerleri ve uyum, kurumsal kültürümüzün temel taşlarıdır.
 • Bizim için takdir ve saygı, başkalarına bize davranılmasını istediğimiz şekilde davranmak anlamına gelir. Bizim için dürüstlük, doğru olanı yapmak ve özgün olmak demektir.
 • Çabayı takdir eder ve iletişimde şeffaflığı önemseriz. Yapıcı geri bildirimlerde bulunur, birbirimize açık ve saygılı davranırız.
 • Bizim için takdir aynı zamanda müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın taleplerine hızlı ve olumlu bir tavırla tepki vermek anlamına gelir.

Güven ve Bağlılık

 • İşimizi dürüstlük ve şeffaflıkla yürütür, kendimizi en yüksek standartlarda tutarız. Bu şekilde, güvene dayalı ve uzun vadeli ilişkiler kurarız.
 • Birlikte çalışırız ve ortak başarıyı yakalamak için birbirimize yardım ederiz.
 • Açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurar, bilgi, iç görü ve tavsiyelerimizi birbirimizle yapıcı bir tutumla ve düzenli olarak paylaşır, zor durumlarda cesaretle yol alırız.
 • Verdiğimiz sözleri tutarız, örnek teşkil ederek liderlik ederiz.

Müşterilerimizin dünyasını ölçülebilir şekilde kolaylaştırmak.
Bizim işimiz kişiye özel, akıllı ölçüm çözümleri ve danışmanlık uzmanlığı yapmak
- Dünya çapında!

Davranış Kurallarımız

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın şirketimize duyduğu güven, iş başarımızın önemli bileşenlerindendir. Bu nedenle dürüstlük, saygı ve sorumlulukla hareket ederek bu güveni sağlamak bizim görevimizdir. Bizim için bu sadece yasalara uymayı değil, ülke ve sınır gözetmeksizin kendi eylemlerimizi ortak değerlerimizle ve bağlayıcı ilkelerimizle uyumlu hale getirmektir.

Davranış Kurallarımız, Fischer'in Davranış Kuralları, dünya çapında Helmut Fischer Grubu’nun tüm çalışanları için bağlayıcıdır. Tüm kararlarımızın temelini oluşturur ve aşağıdaki konularda etik olarak doğru davranış için bir kılavuz görevi görür:

İşbirliği ilkelerimiz

 • Çalışma davranışı
 • Liderlik davranışı
 • Kamuoyu ilişkileri ve gizli bilgilere hassasiyet
 • Adalet, fırsat eşitliği ve saygı
 • Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik

Yasalara Uygunluk

 • Küresel bağlamda ticari faaliyetler
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik
 • Varlıkların Korunması
 • Kişisel verilerin korunması
 • Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele
 • Çıkar çatışmalarıyla başa çıkmak

Davranış kodu (ingilizce)

Jump to the top of the page